De kolencentrale die Nuon aan de Waddenzee wil bouwen is uitgesteld, in elk geval tot 2020. Tot die tijd gaat Nuon geen kolencentrale in gebruik nemen in de Eemshaven. Een prachtig resultaat, voor het klimaat én het Waddengebied, behaald door lokaal en landelijk verzet, van Greenpeace en andere milieuorganisaties.


Nuon kolencentrale voorlopig van de baan

Al jarenlang voeren we campagne tegen de komst van twee kolencentrales in de Eemshaven. De centrales van Nuon en Essent zijn rampzalig voor het klimaat en verpesten de natuur en de luchtkwaliteit in het waddengebied.

Juridische procedures en campagnes hebben nu geleid tot een aantal duidelijke toezeggingen van Nuon. Dit betekent dat de kolencentrale op de lange baan is geschoven en dat, mocht de centrale er onverhoopt toch komen, hij niet meer CO2 mag uitstoten dan een gascentrale.

Wij verwachten echter dat de strenge voorwaarden waaraan Nuon is gebonden er uiteindelijk voor zullen zorgen dat het energiebedrijf uiteindelijk afziet van de bouw van de kolencentrale. En mocht dit niet het geval zijn, tekent Greenpeace opnieuw protest aan.

Rolf Schipper, campagneleider Klimaat & energie bij Greenpeace Nederland beantwoordt de vijf belangrijkste vragen over de betekenis van de toezeggingen van Nuon:

1. Wat houdt de overeenkomst met Nuon in?

2. Zijn jullie niet bang dat Nuon de kolencentrale over 5 jaar nog afbouwt?

3. Kan ik nu rustig klant bij Nuon blijven?

4. Geen kolencentrales of kernenergie; Waar moeten we dan onze energie vandaan halen?

5. Hoe zit het met Essent, zijn jullie ook met hen in gesprek?

Wil je precies weten wat de gemaakte afspraken met Nuon zijn? Dat kun je hier lezen.

Nu Essent nog!

Essent blijft nu als enige stug doorbouwen aan hun kolencentrale in het kwetsbare waddengebied. Kunnen we nu ook Essent zover krijgen om af te zien van hun kolenplannen? Nu is de tijd om te switchen!

Gerelateerd nieuws

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>