Hoewel het volledige jaarverslag van Greenpeace International pas volgende maand wordt gepubliceerd, is nu al bekend gemaakt dat ons internationale kantoor vorig jaar een tekort had van 5,2 miljoen euro. Hiervan is 3,8 miljoen ontstaan door schommelingen in muntwaarden. Dat is een pijnlijk verlies, ontstaan door een fout waarvoor we onze excuses willen aanbieden. Daarnaast willen we graag uitleggen wat er is gebeurd en hoe we hier op hebben gereageerd.

 Wereldwijd actief betekent ook: vreemde valuta en wisselkoersen

Greenpeace is actief in meer dan veertig verschillende landen over de hele wereld. Het internationale kantoor beheert een budget van 79 miljoen euro, dat grotendeels wordt gefinancierd door de donateurs van nationale en regionale kantoren, waaronder ook Greenpeace Nederland. Greenpeace International geeft het op haar beurt door aan landen waar de milieuproblemen groot zijn, maar de inkomens laag. Zo besteden we de giften van donateurs op de plekken waar die het hardste nodig zijn.

Deze manier van werken kent uitdagingen: als internationale organisatie werken we met veel verschillende muntsoorten. Greenpeace heeft dan ook te maken met schommelingen in waarde van valuta. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedragen door het internationale kantoor, zodat nationale kantoren en campagnes hier geen hinder van ondervinden. Om het risico van schommelende wisselkoersen te beperken is er voor gekozen om de nodige buitenlandse munteenheden vooruit in te kopen met een vastgezette koers. Daarbij is een verkeerde beslissing gemaakt: de Euro steeg in waarde, maar Greenpeace International bleef verplicht buitenlandse munten voor de vastgestelde wisselkoers af te nemen. Het gevolg: 3,8 miljoen aan extra kosten.

Leren van fouten

Er was geen enkele intentie om winst te maken op deze contracten of te speculeren op valutamarkten. Integendeel: het was de bedoeling om risico’s te beperken, maar dit is in praktijk helaas verkeerd uitgepakt. Dit soort fouten willen we in de toekomst voorkomen. Greenpeace International heeft daarom zodra dit binnen de organisatie bekend werd het toezicht op financiële procedures en beslissingen aangescherpt. Bovendien heeft het bestuur een volledige audit geëist om de oorzaken van deze fout te onderzoeken en in kaart te brengen wat we nog meer kunnen doen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Verlies dragen

Greenpeace is als organisatie wereldwijd financieel gezond, maar een verlies van 3,8 miljoen is wel een enorm bedrag op het totale budget van Greenpeace International. Toch zal het internationale kantoor dit verlies moeten dragen, zodat de nationale kantoren en onze campagnes hier geen hinder van zullen ondervinden.

Het volledige jaarverslag van Greenpeace International wordt in juli gepubliceerd.