De Nationale Postcode Loterij heeft Greenpeace in 2014 opnieuw blij gemaakt met een prachtig bedrag: € 2.250.000. Greenpeace-directeur Sylvia Borren heeft de cheque in ontvangst genomen tijdens het Goed Geld Gala in Amsterdam. Door deze gulle gift kunnen we nog meer doen voor schone energie, levende oceanen, prachtige bossen, gifvrij water en duurzame landbouw. Ook alle deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij: hartelijk dank!

Extra bijdragen

De afgelopen jaren ontving Greenpeace, naast de reguliere gift, ook extra brijdagen van de Nationale Postcode Loterij. Zo ontvingen we vorig jaar een prachtige gift voor een bijzonder project: € 7,6 miljoen voor de smartphone-app QuestionMark. Met deze app kunnen consumenten in de supermarkt een milieu- en diervriendelijke keuze maken.

Foto: Roy Beusker

Geen giften van overheden

Zoals je misschien weet, neemt Greenpeace principieel geen geld aan van overheden of bedrijven. We zijn daarom ontzettend blij met de steun van de Nationale Postcode Loterij. Van de inleg van verkochte loten wordt 50 procent verdeeld over 101 goede doelen op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en sociale cohesie in Nederland. Inmiddels heeft Greenpeace een totale bijdrage ontvangen van € 54.908.845.

Voor meer informatie kijk je hier.