De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Wetenschappers voorzien dat de opwarming van de aarde zal leiden tot miljoenen extra vluchtelingen. Ook daarom steunt Greenpeace Nederland de nieuwe campagne Stay Human.

Stay Human

Recent onderzoek van communicatie- en onderzoeksbureau Motivaction laat zien dat 45 procent van de Nederlanders positief staat tegenover de opvang van vluchtelingen, 30 procent is neutraal. Samen vormen zij een meerderheid die niet goed hoorbaar is in het debat. Het debat over de vluchtelingen lijkt zich nu tussen twee uitersten te begeven.

De Stay Human campagne wil dit ontbrekende geluid, inclusief alle vragen en zorgen, laten horen. Stay Human is een unieke coalitie van meer dan 40 organisaties. Ook Greenpeace Nederland ondersteunt de roep om een veilig en menselijk gespreksklimaat. Een discussie die weerspiegelt hoe Nederlanders denken over deze kwestie, in plaats van een debat dat wordt gedomineerd door extreme standpunten.

Meer aandacht voor nuance

‘Duizenden mensen zijn actief als vrijwilliger en de afgelopen maanden zijn er honderden initiatieven ter ondersteuning van vluchtelingen van de grond gekomen. Ik zie veel draagvlak’, aldus Sylvia Borren, directeur van Greenpeace Nederland. ‘Deze meerderheid van burgers die bereid is vluchtelingen te helpen, is nog niet goed hoorbaar in het debat. Ze willen genuanceerd blijven. En vooral: menselijk. Greenpeace vindt dat dit geluid aandacht verdient.’

Klimaatvluchtelingen

Greenpeace zet zich van oudsher in voor een vreedzame wereld waarin mens en milieu in evenwicht zijn. Een van de grootste bedreigingen voor mens en milieu is op dit moment de klimaatcrisis. Sylvia Borren: ‘In Bangladesh en Kiribati moeten mensen nu al vluchten voor het oprukkende water. Droogte en mislukte oogsten raakt mensen in het zuiden en oosten van Afrika. Het is belangrijk dat we slachtoffers van (natuur)geweld helpen, maar het is net zo belangrijk dat we deze problemen bij de wortel aanpakken.’