Hoe het broertje van TTIP het klimaat bedreigt

Greenpeace Nederland maakt vandaag 22 geheime documenten openbaar van de onderhandelingen over het handelsverdrag TiSA. De concept-teksten van dit verdrag bevatten mechanismen die de strijd tegen klimaatverandering bemoeilijken en de fossiele industrie versterken.

Lees hier alle documenten >>

Een nieuwe ronde van onderhandelingen over TiSA begon eerder deze week in de Amerikaanse ambassade in Genève.

Weg met regels

Net als TTIP, een handelsverdrag tussen de EU en VS, en CETA (EU en Canada) draait het bij TiSA om het verder liberaliseren en dereguleren van handel. TiSA moet een verdrag worden dat maar liefst 23 partijen onderschrijven, waaronder de EU, VS, Nieuw-Zeeland en Japan. De afkorting TiSA staat voor Trade in Services Agreement. Het verdrag draait officieel om diensten, niet om producten. Maar de scheidslijn tussen product en service is vaak vaag. Neem bijvoorbeeld de energiesector: is energie een product of een dienst?


TiSA gaat lijnrecht in tegen de afspraken in het klimaatakkoord dat eind vorig jaar werd ondertekend in Parijs.

Klimaatakkoord in de prullenbak

Uit bestudering van het deel van de documenten dat gaat over de energiemarkt blijkt dat TiSA lijnrecht ingaat tegen de afspraken in het klimaatakkoord dat eind vorig jaar werd ondertekend in Parijs. Daar spraken 195 landen af alles op alles te zetten om de temperatuurstijging deze eeuw beneden de 1,5 graad te houden. Vrijhandelsakkoorden als TTIP en TiSA zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toename in het gebruik van fossiele brandstoffen, niet tot de zo hoognodige afname ervan.

TiSA?

TTIP, CETA, en nu TiSA; de (aanstaande) internationale verdragen vliegen je de afgelopen tijd om de oren. En de namen zijn stuk voor stuk cryptisch. TiSA staat letterlijk voor Trade in Services Agreement, dus handel in diensten als bankzaken en gezondheidszorg. Het doel is liberalisering en het inperken van de inspraak van nationale overheden. Net als bij TTIP en CETA zijn de onderhandelingen omhuld door een zweem van mysterie.


De onderhandelingen over TiSA vinden plaats in het geheim, iets dat we kennen van TTIP. Na publicatie van de documenten zijn deze voor iedereen toegankelijk.

Geheimhouding

De onderhandelingen over TiSA vinden plaats in het geheim, iets dat we kennen van TTIP. Maar de documenten blijven ook geheim, tot wel 5 jaar na ondertekening van het TiSA-verdrag. Greenpeace eist transparantie en waarschuwt dat vrijhandelsverdragen als TiSA en TTIP de strijd tegen klimaatverandering in de weg staan. Sterker nog, deze verdragen dreigen de klimaatcrisis alleen maar erger te maken.

TTIP

Greenpeace Nederland onthulde in mei geheime documenten van de onderhandelingen over TTIP. Het beoogde handelsverdrag tussen de EU en VS ligt sindsdien voortdurend onder vuur. Niet alleen vele burgers, maar ook politici maken zich druk om de gevaren voor milieu, voedselveiligheid en klimaat die TTIP met zich meebrengt. Greenpeace Nederland lanceert vandaag een nieuwe petitie tegen TTIP. Teken jij ook?

 

Teken hier de petitie tegen TTIP!

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>