De stenenactie van Greenpeace is gevaarlijk en hoort meer bij een gewelddadige organisatie, aldus het Trouw-commentaar (Opinie, 21 mei). Maar in 2011 concludeerde de overheid dat eenzelfde Greenpeace-actie op dezelfde Klaverbank niet gevaarlijk was: uit onderzoek bleek helder dat de stenen lagen in een gebied waar honderden soortgelijke stenen van nature voorkomen. Bovendien
waren ook toen de precieze coördinaten van de Greenpeace-stenen bekend. Later oordeelde ook de Raad van State dat er geen sprake was van risicovolle actie. Die veegde alle aanklachten tegen Greenpeace van tafel.

Los daarvan gaf toenmalig staatssecretaris Henk Bleker (Visserij) naar aanleiding van de actie toe dat Nederland prima 10 tot 15 procent van de Noordzee kan beschermen. “Zodat de natuur hier haar eigen gang kan gaan.” Deze uitspraak is nu de basis van het langetermijnbeleid van de overheid. Een ware doorbraak.

Dat Greenpeace ‘overdrijft’ omdat het best goed gaat met de vis, zoals Trouw schrijft, is opmerkelijk. De natuur behelst immers meer dan de commerciële vissoorten. Ja, het gaat goed met de schol of de garnaal. Maar de zeenatuur is met name door visserij enorm verarmd. De enorme aantallen roggen voor de Nederlandse kust: zijn allemaal weg. 20.000 vierkante kilometer oesterbanken: ze zijn er niet meer, met dank aan vooral de sleepnetvisserij. Zestig procent van de totale biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee is verdwenen volgens de laatste cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hoezo ‘Greenpeace overdrijft?’

Het is redelijk dat de visserij een deel van haar visgronden op de Klaverbank behoudt, zegt Trouw tot slot. Dat kan zo zijn, maar in dit specifieke deel van de Klaverbank kómen de vissers niet of nauwelijks. Mede daarom is dit deel gemarkeerd als ‘te beschermen natuurgebied’. Het stuk waar vissers wel komen, blijft gewoon open voor visserij. Waar het om gaat is dat regering en Tweede Kamer al jaren natuurbescherming op zee uitstellen en afzwakken. Ten gunste van een kleine, maar luidruchtige bedrijfssector.

De zwerfkeienactie van Greenpeace brengt directe natuurwinst. Op elke steen groeit namelijk zeeleven. Het is de hoogste tijd dat onder regie van staatssecretaris Dijksma nu écht maatregelen worden genomen voor een gezonde Noordzee. In het belang van iedereen. Zelfs van de vissers.

Tom Grijsen is campagneleider Oceanen. Dit artikel is eerder gepubliceerd in dagblad Trouw op 22 mei 2015.