Deelnemers van de Nationale Postcode Loterij: BEDANKT!

In Rusland vliegt elk jaar een gebied van 40 miljoen hectare natuur in brand. Dat kunnen we voorkomen. Met een geweldige extra gift van de Nationale Postcode Loterij start Greenpeace een nieuw project om de Russische bossen te beschermen.

Deze helden gaan al door het vuur

Jaarlijks vliegt zo’n 40 miljoen hectare natuur in brand, waaronder 8 miljoen hectare bos. Tien jaar geleden, toen een nieuwe boswet in Rusland een streep zette door effectieve bestrijding van natuurbranden, besloot Greenpeace zelf de branden te gaan blussen.

Heldhaftige mannen en vrouwen trekken met mobiele blusapparaten naar de brandhaarden om zoveel mogelijk natuurgebied te redden.

Zo willen we voorkomen dat het leefgebied van bruine beren, de gouden adelaar en de Siberische tijger nog verder verdwijnt. Maar niet alleen de oeroude bossen lijden onder de branden. Huizen en oogsten gaan in vlammen op en tot in de verre omgeving sterven mensen sterven aan de giftige rookwolken.

Blussen is niet genoeg

De branden zijn talrijk, Rusland is groot en het aantal brandweerteams is klein. Door klimaatverandering wordt het aantal branden alleen maar groter. Blussen is niet genoeg; ook preventie is nodig om deze milieuramp te stoppen. En met deze geweldige gift van de Nationale Postcode Loterij kunnen we dat nu doen.

Dit is het plan

  • We zetten 12 zelfstandige coördinatiecentra op
  • We trainen en ondersteunen 12 groepen vrijwillige bosbrandspecialisten die een regio onder hun hoede krijgen
  • Vanuit de coördinatiecentra mobiliseren deze vrijwilligers nieuwe vrijwilligersgroepen op die lokaal gaan werken aan preventie en bluswerk
  • Daarnaast gaan 6 vrijwilligersgroepen drooggelegd veen weer onder water zetten in de brandgevoelige plaatsenwaar veel mensen in de buurt wonen. Zo worden de gebieden weerbaarder tegen brand.

Zo bouwen we in drie jaar een netwerk van honderden vrijwilligers die effectief en duurzaam branden bestrijden maar vooral helpen voorkomen.

‘In de jaren dat ik meterhoge vlammen bluste, vrijwilligers trainde, boswachters leerde veenbranden te herkennen en dorpsbewoners in nood hielp, hoopte ik dat we ooit aan brandpreventie zouden toekomen.’ (Grigory Kuksin, brandbestrijder Greenpeace Rusland)

‘Door branden te voorkomen en met zoveel mogelijk vrijwilligers te blussen, leveren we een grote bijdrage aan de veiligheid van mensen en het oplossen van het klimaatprobleem. Het is fantastisch dat de Nationale Postcode Loterij ons hierin steunt.’ (Anna Schoemakers, directeur Greenpeace Nederland)

Weet meer >>
Greenpeace-brandweerman Anton ‘Benny’ Beneslavskiy vertelt over zijn niet ongevaarlijke werk

Doe meer >>
Kom in actie voor sterke bossen wereldwijd