Conflict over gebruik logo en slogan van campagne ‘Denk Vooruit’ van Binnenlandse Zaken

Amsterdam, Nederland — De Nederlandse Staat wil dat Greenpeace Nederland stopt met het gebruiken van de overheidscampagne ‘Denk Vooruit’. In deze campagne stelt de overheid dat rampen niet te plannen zijn maar het publiek zich wel kan voorbereiden. Vandaag dient bij de rechtbank in Amsterdam het kort geding van de Nederlandse staat tegen Greenpeace over het vermeend onrechtmatige gebruik van het ‘Denk Vooruit’ logo en slogan door Greenpeace. De milieuorganisatie vulde de campagne de laatste maanden aan met eigen advertenties en een actie. Die hadden als boodschap dat sommige rampen, zoals klimaatrampen en rampen met kerncentrales, wel degelijk te voorkomen zijn als er vooruit wordt gedacht.

Denk vooruit!

De ‘Denk Vooruit’ campagne van de
overheid bestaat onder andere uit een televisiespotje. Daarin hangt
een spandoek boven een rivier met de tekst ‘deze rivier overstroomt
op 12 januari’, gevolgd door een spandoek aan een gebouw met de
tekst ‘dit winkelcentrum sluit op 19 december wegens een gifwolk’.
Met de spotjes en de bijbehorende website wil de overheid het
publiek waarschuwen dat rampen niet te voorkomen zijn, maar dat men
zich kan voorbereiden op de gevolgen: ‘Denk Vooruit’.

Greenpeace neemt deze suggestie van
de overheid ter harte en denkt ook vooruit. ‘Als er geen
kerncentrale wordt gebouwd in Nederland kan deze ook geen kernramp
veroorzaken door een ongeluk of aanslag’, zegt Joris Thijssen,
klimaat- en energie-expert van Greenpeace. ‘Sommige rampen zijn dus
prima te voorkomen, maar dan moet de huidige regering van CDA en
VVD ook zelf vooruitdenken. Dat betekent niet inzetten op nieuwe
kerncentrales, maar nu juist investeringen in schone energie
mogelijk maken. Geen terrorist zal met een vliegtuig op een
windmolenpark invliegen. Helaas hebben CDA en VVD enkel een
afbraakbeleid voor schone energie gevoerd.’

De milieuorganisatie heeft haar
‘Denk Vooruit’ ideeën kracht bijgezet met een actie op het
ministerie van VROM en met advertenties in landelijke dagbladen.
Dat had succes. Na de verkiezingen van 22 november is er geen
kamermeerderheid voor een nieuwe Nederlandse kerncentrale. Volgende
stap is om ook de kans op rampen op klimaatrampen zoals zeer
extreem weer en overstromingen te verkleinen. Dat kan door de
CO2-vervuiling van onze lucht te verminderen. Het Greenpeace
Energie Revolutie Senario laat zien dat door slimmer om te gaan met
energie en door schone energie te gebruiken klimaatverandering tot
staan gebracht kan worden zonder dat het licht uit gaat.

Greenpeace is van mening dat de
persiflage op de ‘Denk Vooruit’ campagne een vorm van meningsuiting
is die niet moet worden verboden door een rechter. Voor een goed
werkende democratie is het nodig dat onafhankelijke organisaties
als Greenpeace het overheidsbeleid aan de kaak stellen. Dat
standpunt wordt ook door jurisprudentie bevestigd. Het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat zowel pers als
niet-gouvernementele organisaties als Greenpeace de rol hebben van
‘public watchdog’ en om die reden extra ruimte toekomt als het gaat
om het recht op vrijheid van meningsuiting.

De overheid beroept zich bij dit
kort geding op het merken- en auteursrecht en vindt dat Greenpeace
daarop inbreuk heeft gemaakt. Juridisch gezien lijkt dit een lastig
te verdedigen standpunt aangezien de overheid pas ná de actie en
advertenties van Greenpeace de ‘Denk Vooruit’ slogan en het logo op
haar naam heeft laten registreren. Daarnaast gebruikt Greenpeace de
‘Denk Vooruit’ campagne niet voor commerciële doeleinden, maar
enkel om rampen te voorkomen. Thijssen: ‘Het is toch te zot voor
woorden dat de overheid burgers oproept vooruit te denken en
vervolgens een rechtszaak aanspant als er inderdaad door burgers
vooruit gedacht wordt!’