Amsterdam, Nederland — Het jaar 2004 was voor Greenpeace wederom een jaar vol lobby, onderzoek, acties en resultaten. Dankzij de inzet van Greenpeace besloten multinationals Samsung, Puma en Nokia giftige stoffen versneld uit hun producten te weren. Ander resultaat: na acties van Greenpeace sprak de Nederlandse overheid zich in 2004 resoluut uit tegen de import van illegaal gekapt tropisch hout. En tien Nederlandse uitgeverijen trokken zich met Greenpeace het lot van de oerbossen aan en stappen over op oerbosvrij papier.

Het jaar 2004 was voor Greenpeace wederom een jaar vol lobby,
onderzoek, acties en resultaten. Dankzij de inzet van Greenpeace
besloten multinationals Samsung, Puma en Nokia giftige stoffen
versneld uit hun producten te weren. Ander resultaat: na acties van
Greenpeace sprak de Nederlandse overheid zich in 2004 resoluut uit
tegen de import van illegaal gekapt tropisch hout. En tien
Nederlandse uitgeverijen trokken zich met Greenpeace het lot van de
oerbossen aan en stappen over op oerbosvrij papier.

Zoals al eerder in het nieuws kwam, sloot Greenpeace Nederland
het jaar 2004 af met een donateursaantal van 611.952. De inkomsten
uit eigen fondsenwerving bleven redelijk stabiel en daalden met 2,5
procent tot 18.070.755 euro. Het vrij besteedbaar vermogen bedroeg
16.878.508 euro. De algemeen directeur verdiende bruto 80.473
euro.

De activiteiten van Greenpeace worden uitgevoerd door 93 mensen
in 80 fte’s. Zij hebben zich in 2004 vooral ingespannen voor de
bekende speerpunten van Greenpeace; de oceanen, giftige stoffen, de
bossen, nucleaire bedreigingen en het klimaat. Bij al haar
activiteiten wordt Greenpeace ondersteund door zo’n zeshonderd
vrijwilligers.

“Ik kijk terug op een zeer afwisselend jaar. Greenpeace behaalde
diverse milieusuccessen. Juist in een tijd dat het kabinet
nauwelijks nog oog lijkt te hebben voor het milieu, gaat Greenpeace
door,” zegt Liesbeth van Tongeren, directeur Stichting Greenpeace
Nederland. “In onze campagne tegen de dreigende hervatting van de
walvisjacht bijvoorbeeld hebben we veel steun nodig. Duizenden
Nederlanders hebben nu al een protestfoto naar ons gemaild, die we
gebruiken bij de Internationale Walvisvaartvergadering in Korea.
Greenpeace zet zich de komende weken zowel in Korea als in
Nederland in voor de bescherming van dit prachtige en unieke
zoogdier.”

Via www.greenpeace.nl/jaarverslag2004
kunt u het jaarverslag 2004 bekijken en downloaden. Een
videoverslag met activiteiten uit 2004 is te zien op www.greenpeace.nl/video2004