Verscheidene media berichtten vandaag over de huisvesting van Greenpeace Nederland. De strekking van de berichtgeving: Greenpeace zou donateursgeld verspillen voor een duur pand. Helaas zijn de feiten verdraaid weergegeven. De realiteit is: Greenpeace maakt juist flink minder kosten door de verhuizing van vorig jaar. Bovendien is ons nieuwe pand nóg groener en duurzamer.

Allereerst zijn de cijfers in het AD-artikel niet correct: Greenpeace betaalt geen €220, maar  €204 per vierkante meter per jaar. Het Amsterdamse gemiddelde is €227. Het gaat dan om huur en servicekosten.


© Greenpeace/DigiDaan

Terugverdienen

Greenpeace verhuisde vorig jaar vanuit Amsterdam Centrum naar Amsterdam Noord. Voor die verhuizing en vooral de verduurzaming van het pand worden, zowel door ons als door de verhuurder, extra investeringen gedaan die op een termijn van 10 jaar worden terugverdiend. Niet alleen door lagere lasten, denk aan elektra en stookkosten, maar ook door minder druk op het milieu.

Dit is een constructie waar we ontzettend trots op zijn en die we overal propageren. Van burgers en bedrijven vragen we precies dit: extra investeren in het verduurzamen van huizen en kantoren om de energiekosten én de milieubelasting omlaag te krijgen.

Lagere lasten

De huurprijs van het nieuwe pand is een stuk lager dan het voormalige pand van Greenpeace. Ook zijn de energiekosten veel lager. Als we de investeringen voor alle duurzame aanpassingen hebben terugverdiend gaan onze lasten nog verder naar beneden. Bovendien is Greenpeace overgegaan naar flexwerken, waardoor minder vierkante meters aan kantoorruimte nodig zijn.

Huur in plaats van koop

Greenpeace wil zo flexibel mogelijk blijven om zo veel mogelijk geld te kunnen besteden aan acties en campagnes. Mede daarom is gekozen voor huren, zo hoeven we geen geld van donateurs in een kooppand te steken. Dat is toch risicovol in verband met schommelingen van de prijzen op de kantorenmarkt.


© Greenpeace/DigiDaan

Nog groener

Een milieuorganisatie als Greenpeace probeert te allen tijde milieu- en klimaatvriendelijk te werk te gaan. Het oude pand voldeed niet aan onze hoge eisen, ondanks energiezuinige verlichting, PVC-vrije bekabeling en gebruik van groene stroom. Het nieuwe pand heeft goede isolatie en energiezuinige verwarming en koeling. We maken gebruik van Nederlandse windenergie, waterbesparende maatregelen duurzame bouwmaterialen.

Percentage

Onze huisvesting bedraagt 3.8 procent van onze totale uitgaven. Greenpeace is transparant over haar inkomsten en uitgaven. Meer informatie is te vinden in ons jaarverslag en onze jaarrekening (voor huisvestingsuitgaven, zie pagina 31).