Anna Schoemakers en Joris Thijssen vormen vanaf 1 september 2016 de nieuwe collegiale directie van Greenpeace Nederland. De algemeen directeur van het Klimaatverbond en de programmadirecteur van Greenpeace volgen vanaf die datum Sylvia Borren op, de huidige directeur van de onafhankelijke milieuorganisatie. Zij gaat met pensioen.

Greenpeace staat voor de taak om tot een duurzaam evenwicht te komen tussen mens en natuur. Juist nu moet alles op alles worden gezet om onder de 1,5 graad opwarming van het klimaat te blijven en de biodiversiteit te behouden. Oceanen vol leven, sterke bossen, schone energie en duurzame landbouw zijn hierbij cruciaal. Met deze ambitie heeft Greenpeace haar rol in het maatschappelijke debat afgelopen jaren verbreed.

‘Het speelveld van Greenpeace is groter en complexer geworden, niet alleen in Nederland, maar ook in Europees verband en internationaal. Greenpeace kan, moet en wil op veel plaatsen tegelijk bijdragen via acties, onderhandelingen en lobby; een nóg grotere slagkracht is meer dan ooit een vereiste,’ zegt Chris Fentener van Vlissingen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Greenpeace Nederland. De benoeming van Anna Schoemakers en Joris Thijssen toont de ambitie van de milieuorganisatie om alles op alles te zetten voor een duurzame toekomst.

Anna Schoemakers
Anna Schoemakers (1977) studeerde politicologie en werkte vijf jaar als directeur van het Klimaatverbond. In deze functie was zij verantwoordelijk voor campagnes en projecten. Meest in het oog springend is dat zij de Warmetruiendag bekend maakte, een Zonatlas en vervolgens een Gelders Energieakkoord introduceerde, waarmee gemeenten, burgers en bedrijven samen duurzame energie kunnen realiseren. Ook is ze zelfstandig ondernemer bij BabyBeGood, een bedrijf met een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

7 juli 2016. Portret van Anna SchoemakersAnna Schoemakers (1977) studeerde politicologie en werkte vijf jaar als directeur van het Klimaatverbond. In deze functie was zij verantwoordelijk voor campagnes en projecten. Meest in het oog springend is dat zij de Warmetruiendag bekend maakte, een Zonatlas en vervolgens een Gelders Energieakkoord introduceerde, waarmee gemeenten, burgers en bedrijven samen duurzame energie kunnen realiseren. Ook is ze zelfstandig ondernemer bij BabyBeGood, een bedrijf met een sterke nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Joris Thijssen
Joris Thijssen (1974) werd tijdens zijn studie lucht- en ruimtevaartechniek vrijwilliger bij Greenpeace. Hij was regelmatig actief als actievoerder, werkte een jaar voor de milieuorganisatie in Peking en werkte tot aan de klimaatconferentie van 2009 in Kopenhagen voor Greenpeace International. Bij Greenpeace Nederland ging Thijssen vervolgens aan de slag als campagnedirecteur. Ook speelde hij een grote rol bij de totstandkoming van het Energieakkoord in Nederland.

Schoemakers en Thijssen: ‘Met vereende krachten gaan wij samen zo veel meters maken, dat de hoop op een veilig klimaat, levende oceanen, sterke bossen en eerlijk en gezond voedsel zo snel mogelijk realiteit wordt.’

Portrait of Joris Thijssen. © Daniel Beltrá

Tomeloze inzet
Zowel de nieuwe directie als de Raad van Toezicht van Greenpeace Nederland zijn Sylvia Borren dankbaar voor haar tomeloze inzet bij het stimuleren van oplossingen voor de grote milieuproblemen van deze tijd en haar bijdrage aan een politieke en maatschappelijke mentaliteitsomslag ten opzichte van de klimaatverandering. Zo kwam er geen nieuwe kerncentrale in Nederland, werd een historisch Energieakkoord gesloten, trok Shell zich terug uit het Noordpoolgebied en werd dankzij Greenpeace recent duidelijk dat de geheime TTIP-onderhandelingen tussen de VS en Europa dreigen te leiden tot een verlaging van milieu- en arbeidsstandaarden.