In de nacht van 25 september hebben we de tekst ‘Rabo verwoest natuur & boer’ op het dak van het Rabobank hoofdkantoor in Utrecht geplaatst. Samen met Extinction Rebellion stellen we met deze actie de bank voor een ultimatum: stop onmiddellijk met het financieren van de industriele landbouw en vergoed de schade die is aangericht. Anders volgen er op 11 oktober acties door het hele land. We deelden brieven uit aan Rabobankmedewerkers die bij de bank arriveerden, om de actie toe te lichten. 

Natuurschade en gezondheidsschade 

Rabobank stopt al tientallen jaren miljarden in verwoesting door het financieren van onder andere megastallen, kunstmest, landbouwgif en de soja-industrie voor veevoer. In Nederland is ze de grootste financierder van de industriële landbouw en ook wereldwijd heeft de bank een verwoestende invloed: zo is de bank een grote EU financierder van sectoren die bijdragen aan ontbossing in Brazilië. Met als gevolg: wereldwijde natuurverwoesting, dierenleed en mensenrechtenschendingen. In Nederland staat kwetsbare natuur op omvallen door de stikstofcrisis en kampen boeren door torenhoge leningen met diepe schulden. In landen als Brazilië worden bossen gekapt en platgebrand om runderen te kunnen houden of om soja voor diervoeding te verbouwen. Niet zelden worden lokale gemeenschappen en inheemse groepen hiervoor van hun land verdreven. Daarnaast worden mensen ziek van landbouwgif of komen zelfs te overlijden.

Schade vergoeden

We hebben dit jaar laten berekenen wat Rabobank zou moeten betalen voor haar rol in de stikstofcrisis in Nederland en natuurverwoesting in Brazilië. In totaal gaat het om minstens 3,1 miljard euro stikstofschade en minstens 9,5 miljard schade in Brazilië. Hierin zijn de kosten meegenomen van onder andere water-, land- en luchtvervuiling, en de impact hiervan op de gezondheid van mensen in Nederland en in Brazilie.  

Andy Palmen, directeur van Greenpeace: “Rabobank heeft willens en wetens jarenlang op schaalvergroting van de industriele landbouw en de intensieve veehouderij aangestuurd, terwijl zij al decennia op de hoogte is van de verwoestende gevolgen. Wij willen dat Rabobank daarom onmiddellijk stopt met deze financieringen en eindelijk verantwoordelijkheid neemt: betaal voor de schade. Natuurverwoesting is geen verdienmodel.”

© Greenpeace

Acties door het hele land

Roos Saat van Extinction Rebellion Landbouw: “Vandaag laten we zien dat het menens is. Recent stelde Rabobank directeur Decraene in een interview in de Volkskrant dat het weinig zin heeft naar het verleden te kijken, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hij erft de schuld van zijn voorgangers zoals ook een boerendochter de Rabobank-schuld erft van haar voorgangers. Rabobank laat anderen de rekening betalen en dat is onacceptabel. We hebben recht op een gezonde leefomgeving en een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. We geven Rabobank twee weken om verantwoordelijkheid te nemen of we komen zelf in actie op 11 oktober .’

Ook jij kunt helpen

Jij kunt dit ultimatum kracht bij zetten. Meld je aan voor de online meetup van woensdag 27 september en hoor alles over onze plannen.