Met peperdure rechtszaken wil houtkapbedrijf Resolute Greenpeace het zwijgen opleggen. Nu heeft de rechter in Californië de aanklacht tegen Greenpeace International en andere milieuorganisaties verworpen. De vrijheid van meningsuiting en het voortbestaan van Greenpeace zijn daarmee een stukje veiliger gesteld.

De uitspraak van de rechter

De uitspraak van de Amerikaanse rechter is een enorme opluchting voor Greenpeace, de stichting stand.earth en individuele medewerkers die werden aangeklaagd. Nu de aanklacht is verworpen, kan Resolute deze nog wel aanscherpen en voortzetten, maar de kans is klein dat het bedrijf zal slagen.

Resolute gebruikt de rechtszaak om Greenpeace en andere milieuorganisaties het zwijgen op te leggen. Het houtkapbedrijf richt forse schade aan in Canadese bossen. Met onderzoeken heeft Greenpeace de link blootgelegd tussen ontbossing en Resolute. In plaats van duurzamer te werk te gaan, besloot Resolute zijn critici aan te vallen.

De rechter heet dit duidelijk doorzien. In zijn vonnis schrijft rechter Jon S. Tigar dat “de gedaagden recht hebben op vrijheid van meningsuiting en dat meningsverschillen een belangrijk onderdeel zijn van de democatie.” Hij merkt op dat “de publicaties van Greenpeace gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en feiten.De academie of de universiteit, en niet het gerechtshof, is de juiste plek om over dit soort stukken te discussiëren.”

“Dit was een duidelijke poging om het rechtssysteem te misbruiken voor het monddood maken van critici,’ zegt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland. “De beslissing van de rechter is fantastisch nieuws voor ons allemaal, de waarden die we delen, en de Canadese bossen.”

Wat staat er op het spel

Resolute eist bijna 300 miljoen Canadese dollar (zo’n 200 miljoen euro) van Greenpeace International en de andere aangeklaagden. Een rechtszaak van 7 miljoen tegen Greenpeace Canada en twee medewerkers uit 2013 loopt nog. Alleen al de rechtszaken zelf leiden tot hoge juridische kosten.

In de VS gebruikt Resolute de zogenaamde RICO-wetten. Die zijn ontworpen om georganiseerde misdaad zoals de maffia aan te pakken. Resolute probeert Greenpeace weg te zetten als criminele organisatie. Wij zien deze rechtszaken als pogingen om elke vorm van protest, nu en in de toekomst, af te schrikken. Als Resolute in het gelijk was gesteld, had dit ervoor kunnen zorgen dat de kantoren in Canada en de VS zouden moeten sluiten. Vooralsnog heeft dit drama gelukkig een positieve wending gekregen.