Directie Greenpeace - Anna SchoemakersAnna Schoemakers

Politicologe Anna Schoemakers was 5 jaar directeur van het Klimaatverbond en werkte bij het programmabureau Klimaat voor Ruimte. ‘Klimaatverandering is het perspectief van waaruit ik om mij heen kijk. En dus ben ik bezorgd over de hevigheid van orkanen, de situatie van vluchtelingen, potvissen die op ons strand aanspoelen en het nog steeds bestaan van sweat shops.’

‘Misschien heb ik vanuit mijn Finse roots iets van het typisch Finse ‘Sisu’ (een ijzeren wil om iets voor elkaar te krijgen) meegekregen. And if so, dan zet ik die in om samen met vele anderen positieve verandering teweeg te brengen.’

Directie Greenpeace - Joris ThijssenJoris Thijssen

Joris Thijssen studeerde cum laude af in lucht- en ruimtevaarttechniek. Ondertussen deed hij vrijwilligerswerk voor Greenpeace. Na zijn studie trad hij in vaste dienst bij de organisatie: van campagneleider tegen kernenergie, onderzoeker van de smeltende gletsjers in Patagonië, adviseur van Greenpeace in China tot Nederlandse ‘milieuminister’. 

Sinds 2010 is Joris als programmadirecteur verantwoordelijk voor de campagnes die we voeren. De stap naar algemeen directeur was voor hem een logisch vervolg. 

De kracht van een duo-directie

Greenpeace Nederland doet meer dan spraakmakende acties milieumisstanden zichtbaar maken, oplossingen aandragen en politici of het bedrijfsleven tot de orde roepen. Steeds vaker worden we aan tafel gevraagd bij cruciale onderhandelingen, zoals het Energieakkoord van de SER. Om die brede, internationale verantwoordelijkheden het hoofd te bieden, vond onze Raad van Toezicht een collegiale directie noodzakelijk én verantwoord.

Joris over de gedeelde verantwoordelijkheid: ‘Door het co-directeurschap ontstaat er tijd en ruimte om de deskundigheid van Greenpeace op alle niveaus te laten gelden en zo bij te dragen aan een snellere verduurzaming van onze samenleving.’

Salaris

De verdiensten van onze directie is per jaar terug te vinden in ons jaarverslag.

Een mooie start

Nog geen week in hun nieuwe functie kwamen Joris en Anna samen met een team van actievoerders in actie. In de Groningse Eemshaven hingen zij tussen twee windmolens om zo een een kolenschip te blokkeren dat op weg was naar de omstreden kolencentrale van Essent.

Aan een touw van een halve kilometer, gespannen tussen 2 windmolens, hangen sinds gisteren 3 klimmers. Met dat touw en hun lijf stoppen ze een reusachtig kolenschip. Steun hun protest, teken NU de petitie: http://greenpeace.nl/kolenuit #KOLENUIT #WINDAAN

Geplaatst door Greenpeace Nederland op woensdag 7 september 2016