Klimaatverandering is een groot probleem en vergt snel CO2-reductie. Groene waterstof speelt hierin een sleutelrol. Het is een essentiële schakel in de energietransitie, omdat het de inzet van groene elektriciteit kan verbinden met die van “groene moleculen”. Waterstof, als groen molecuul, kan bijdragen aan het transporteren en opslaan van energie. Het is een essentiële duurzame grondstof voor industriële processen en kan ingezet worden voor zeer hoge temperatuur processen waar elektrificatie geen optie is.

Vier pijlers voor waterstof

Vandaag kondigen wij, als initiatiefnemer van de Waterstof Coalitie, vier pijlers aan om een duurzame waterstofeconomie in 2030 te creëren. De vier pijlers omschrijven welke afspraken nodig zijn, maar ook wat voordelen hier mee gepaard gaan. Lees hier het complete voorstel: Coalitie Waterstof Vier Pijlers. We roepen de Nederlandse overheid op om gezamenlijk met de Waterstof Coalitie deze kansen voor een duurzame waterstofeconomie te benutten.