#GroeneStroom

Kies een groene stroomleverancier

Doe mee

De VN-klimaattop 2018 is afgetrapt en in klaslokalen door het hele land volgen leerlingen de actualiteit. Ook zijn we in Nederland druk bezig met ons eigen klimaatakkoord. Maar terwijl docenten lesgeven over schone energie, draait hun digibord op grijze stroom. Minstens 75% van alle scholen in Nederland draait nog op vervuilende fossiele brandstoffen. En als we nu niet handelen, dan blijven ze tot 2025 grijs.

Wel groene ambities, geen groene daden

Uit onderzoek onder 600 schoolbestuurder van het basis- en middelbaar onderwijs, blijkt dat zij wel degelijk verantwoordelijkheid voelen voor de energietransitie. 90% van de schoolleiders vindt dat scholen in dezelfde mate verantwoordelijkheid hebben voor de energietransitie of zelfs méér dan andere maatschappelijke instellingen en organisaties. Alhoewel de grote meerderheid (85%) van de schoolleiders bereid is meer te betalen voor groene stroom, blijven de kosten de reden voor de schoolbesturen om te kiezen voor grijs. De kosten om over te stappen naar écht groene stroom zijn zo’n 5-10% hoger  ten opzichte van grijze stroom. Voor een gemiddelde basisschool gaat dit om zo’n €25,- per maand. Een bedrag dat gemakkelijk terug te verdienen is door gelijktijdig in te zetten op energiebesparing.

Schoolbesturen hebben een zetje nodig

Via inkoopcollectief ‘Energie voor scholen’ kopen zo’n 6.000 schoolgebouwen hun energie in. Zij nemen nu energie af van DVEP, die in 2018 het schrikbarende lage cijfer 2,9 scoort in de nieuw gepubliceerde stroomranglijst. Op dit moment beslissen de schoolbesturen welke wensen en eisen zij op tafel leggen voor de nieuwe aanbesteding van 2012-2025. Zij kunnen een duwtje in de groene richting gebruiken. Greenpeace schreef een open brief namens docenten, ouders, leerlingen en belanghebbenden. Samen roepen we de bestuurders op om in januari een groen en ambitieus eisenpakket neer te leggen. Heel Nederland moet zo snel mogelijk de CO2-uitstoot naar beneden brengen. Iedereen moet z’n steentje bijdragen, ook onze scholen!

Onderteken de open brief