#Kolen #Oplossingen #Vervuiling

Haal je geld uit steenkolen

Doe mee

In Nederland stappen we af van de steenkool, de ‘Wet Verbod op Kolen bij Electriciteitsproductie’ ligt daarvoor bij de Tweede Kamer. En terecht: steenkool is de meest vervuilende manier om elektriciteit op te wekken en een ramp voor het klimaat. Maar in de wereld worden nog honderden nieuwe kolencentrales gebouwd. Mede dankzij Nederlandse financiële instellingen.

Help het klimaat niet naar de kolen

Aegon en Nationale Nederlanden beleggen 700 miljoen euro in steenkool. Dat geld wordt belegd in steenkolenbedrijven en -mijnen in Oost-Europa en landen als China, India, Indonesië, Maleisië, Filipijnen en Zuid-Afrika. Landen waar lokale gemeenschappen protesteren tegen de luchtvervuiling door kolencentrales en aandringen op duurzame energie. Waarom wordt ons verzekeringsgeld wereldwijd in steenkoolmijnen en steenkolencentrales belegd? Doe mee en roep onze verzekeraars op steenkool vaarwel te zeggen!

Tegenstribbelaars

Neem nu het Poolse bedrijf PGE, eigenaar van een reeks kolencentrales, waaronder de meest vervuilende centrale van Europa, de kolencentrale Belchatow. PGE wil bruinkoolmijnen in Polen gaan uitbreiden, terwijl dit de meest vervuilende vorm van steenkool is. Of neem het Duitse kolenbedrijf RWE, de grootste CO2-uitstoter van Europa. RWE wil nieuwe kolenmijnen openen in Duitsland, ten koste van het Hambach bos. RWE heeft notabene juridische stappen aangekondigd tegen de sluiting van haar kolencentrale in Nederland.

Terwijl de Nederlandse regering de grootste moeite heeft om in de EU tot klimaatbeleid te komen, vanwege de Poolse, Tsjechische en Duitse verslaving aan steenkool, stoppen de Nederlandse verzekeraars doodleuk ons geld in energiebedrijven als RWE, Uniper, CEZ, Tauron en PGE die keihard lobbyen tegen een uitfasering van kolen. En zo worden de Nederlandse klimaatambities dwarsgezeten door energiebedrijven die medegefinancierd worden met Nederlands geld.

Risicovolle investeringen

Niet alleen vanwege klimaat, ook vanuit financiële overwegingen zou het een verstandige keuze zijn om beleggingen uit steenkool te halen. Het risico van ‘stranded assets’ is levensgroot, alle infrastructuur die nu voor steenkool wordt aangelegd, zal over enkele jaren waardeloos zijn, als regeringen klimaatbeleid in de praktijk gaan brengen. De Nederlandse Bank concludeert dat met name energiebedrijven zeer riskante beleggingen zijn vanwege de energietransitie.

Geld moet rollen naar duurzame energie

Europese Centrale Banken waarschuwen dat verzekeringsschade als gevolg van klimaatverandering (extreem weer) vervijfvoudigd is in de laatste 30 jaar. Centrale Banken stellen dat een ‘massale reallocatie van kapitaal’ noodzakelijk is om de opwarming binnen de 2 graden te houden. Het wetenschappelijk panel van de VN, het IPCC, waarschuwt dat 2 graden heel veel risico’s oplevert en dat we alles op alles moeten zetten om de opwarming binnen 1,5 graad te houden. Dat betekent dat we in 2030 wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen moeten hebben gereduceerd met 45%. Een enorme opgave die razendsnelle actie vereist, want de huidige trend is tegenovergesteld: de wereldwijde uitstoot neemt toe.

Haal je geld uit steenkolen

Verzekeraars voelen de consequenties van klimaatverandering al in de portemonnee, door meer schade vanwege extreem weer. Maar dat met die wetenschap het verzekeringsgeld alsnog wordt belegd in het aanjagen van klimaatverandering via steenkool, is een tegenstrijdigheid die Aegon en Nationale Nederlanden snel moeten oplossen. Vorig jaar hebben we deze verzekeraars samen overtuigd om hun geld terug te trekken uit Teerzandolie. Nu is het tijd om samen te zorgen voor de volgende stap in de klimaatcrisis: haal je geld uit steenkolen.