De doorrekeningen van de planbureaus van een CO2-heffing, die vandaag gepubliceerd werden,  bevestigen dat een hoge CO2-taks hard nodig is om uit de klimaatcrisis te komen. Dat stelt Greenpeace in een reactie, samen met De Jonge Klimaatbeweging, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties.

Ook blijkt uit de doorrekeningen dat de zogenoemde weglekeffecten naar het buitenland klein zijn. En dat lage inkomens kunnen worden ontzien. Door de opbrengsten te gebruiken voor vergroening van de industrie, snijdt het mes aan twee kanten. Van de door PBL en CPB doorgerekende varianten hebben die met een platte CO2-heffing, een heffing op elke ton uitgestoten CO2, het meeste effect. In deze varianten worden ook de lasten van de gezinnen het meeste verlicht.

Greenpeace en andere milieuorganisaties pleiten al langer voor een eerlijke en effectieve CO2-heffing. In tv-programma Buitenhof sprak Faiza Oulahsen over hoe zo’n heffing eruit kan zien.

CO2-opslag: verkeerde afslag
Daarnaast concludeert het PBL over de ondergrondse opslag van CO2 (CCS), dat de kabinetsbelofte om CO2-opslag te beperken, niet wordt waargemaakt.

Al met al bieden de doorrekeningen bieden dus goede aanknopingspunten om het klimaatakkoord geloofwaardig, eerlijk en effectief uit te werken. Greenpeace verwacht dat het kabinet deze met beide handen aangrijpt om Nederland toekomstbestendig te maken en de klimaatcrisis het hoofd te bieden.