Nederland kan binnen een generatie vrijwel onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het is alleen een kwestie van doen. Dat blijkt uit een uitgebreid energiescenario dat Greenpeace heeft laten opstellen door onafhankelijke onderzoekers. ‘Nog voor 2050 kunnen we de omslag maken naar een economie die draait op schone energie, zonder gas, olie, kolen en kernenergie’, zegt Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie.

Lees hier het scenario ‘Energy [R]evolution: a sustainable Netherlands energy outlook’.

Het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) berekende nauwkeurig hoe Nederland binnen enkele decennia vrijwel helemaal onafhankelijk kan zijn van vervuilende energiebronnen. Conclusie is dat schone energie in 2050 écht kan. ‘Nederland stoot volgens dit scenario in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 uit ten opzichte van 1990’, stelt Wijnhoven,. ‘Dat resultaat is beter dan de ambitie van het huidige kabinet.’ Voorwaarde is wel dat we nú vol inzetten op zonne- en windenergie en energiebesparing.

Met het verschijnen van het rapport start de nieuwe Greenpeace-campagne Mission Possible. We laten zien hoe Nederland in tien stappen kan overstappen op schone energie en roepen bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen. Want hoewel menig Nederlander individueel al zijn steentje bijdraagt, zijn veel bedrijven terughoudend  in het nemen van echt groene maatregelen die zoden aan de dijk zetten. Gelukkig zijn er ook veel grote en kleine bedrijven die het al heel goed doen.

 

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>