Greenpeace heeft, samen met andere natuur- en milieuorganisaties, een akkoord gesloten met werkgevers, vakbonden en de overheid over het vergroenen van onze energievoorziening. Met het akkoord worden grote stappen gezet om zon- en windenergie ruim baan te geven.

© GP/Meyers

 

Zo hebben we heel concrete afspraken gemaakt om veel windmolens te bouwen op land en op zee, genoeg om in 2020 alle huishoudens in Nederland van windenergie te voorzien. In 2023 wekken we maar liefst 10.500 megawatt aan windenergie op. Om je een idee te geven: nu is dat slechts zo’n 2.500 megawatt. Ook krijgen mensen die zelf zonne-energie willen opwekken (op hun eigen dak of een gemeenschappelijk gebouw in de buurt) voor lange tijd zekerheid over het belastingvoordeel waarop ze recht hebben. Die maatregel moet meer mensen over de streep trekken om te investeren in schone energie.

Windparken op zee
Met het akkoord komen we niet in 2020, zoals aanvankelijk het streven was, maar in 2023 uit op 16 procent schone energie. Dat komt doordat we kiezen voor veel windmolens op zee. En windparken bouwen doe je niet in een paar jaar. Uiteindelijk is deze oplossing echter veel beter dan het verstoken van hout in kolencentrales, zoals sommige onderhandelingspartners wilden. Aan deze zogenoemde bijstook, die zorgt voor grootschalige ontbossing in onder andere Canada, wordt in dit akkoord juist een grens gesteld.

Vijf kolencentrales dicht
In het akkoord is ook afgesproken dat vijf oude kolencentrales voortijdig worden gesloten. Een belangrijke zet, want juist deze oude bakbeesten zijn uiterst slecht voor de natuur, het klimaat én de volksgezondheid. In ruil daarvoor wordt wel de kolenbelasting afgeschaft. Soms moet je, ook als milieuorganisatie, een beetje water bij de wijn doen.

Energiebesparing
Er komt een fonds waaruit mensen goedkoop geld kunnen lenen om hun huis te isoleren. Ook krijgen woningcorporaties extra geld om huurwoningen te isoleren. Er zal betere controle plaatsvinden op bedrijven: zij moeten verplicht maatregelen nemen om productieprocessen zuiniger te maken. Zo kan veel energie worden bespaard.

Het akkoord, waarover maandenlang is vergaderd in opdracht van de Sociaal Economische Raad, is nog niet helemaal af. Over de precieze invulling, bijvoorbeeld maatregelen om energie te besparen, wordt deze zomer nog verder gepraat. Het streven is om in augustus een handtekening onder de afspraken te kunnen zetten.

Het volledige persbericht van alle natuur- en milieuclubs lees je hier.

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>