Luchtvervuiling leidt tot gezondheidsschade

Jaarlijks zullen 83 mensen voortijdig overlijden als de drie in aanbouw zijnde kolencentrales gaan roken. Daarnaast zal de luchtvervuiling per jaar leiden tot bijna 19.000 extra ziektedagen van werknemers uit de omgeving van de centrales. Dat blijkt uit een vandaag uitgebracht onderzoek naar de gezondheidsschade door kolencentrales. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Stuttgart, in opdracht van Greenpeace.

Door de zes bestaande kolencentrales in Nederland overlijden jaarlijks 137 mensen voortijdig. Ook zijn deze centrales jaarlijks goed voor 31.000 dagen ziekteverlof. De gezondheidsschade ontstaat vooral door het fijne stof dat mensen inademen, nadat miljoenen kilo’s stikstofoxiden en zwaveldioxiden via de schoorstenen in de buitenlucht belanden. Het inademen van fijnstof veroorzaakt een toename van hart- en longziekten.

Energiebedrijven vegen deze feiten graag onder het kleed. Zo stelt RWE/Essent dat de centrale aan de Waddenzee, de grootste centrale ooit in Nederland gebouwd, straks de ‘schoonste in zijn soort’ is. 

Dat kolencentrales een ramp zijn voor het klimaat, was natuurlijk al langer bekend. Als de drie nieuwe kolencentrales straks vol in bedrijf gaan, veroorzaken ze liefst 10 procent van de Nederlandse bijdrage aan klimaatverandering. Bij elektriciteit uit wind en zon spelen geen klimaat- en gezondheidsproblemen, bij gascentrales veel minder.

Nederland kan genoeg stroom produceren zonder kolencentrales. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties voert Greenpeace dan ook juridische strijd tegen de bouw en de inbedrijfstelling van de nieuwe kolencentrales. Dit jaar komt duidelijkheid of de centrales daadwerkelijk in bedrijf gaan. Het gaat om één centrale in de Groningse Eemshaven en twee centrales op de Rotterdamse Maasvlakte. 

Het rapport van de universiteit van Stuttgart is hier te lezen (Engelstalig).

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>