De overheid geeft jou nu de mogelijkheid om je mening te geven over het Klimaatakkoord. Tot 4 oktober kun jij hier aangeven wat er goed en minder goed is aan de plannen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Hieronder zetten we onze standpunten nog een keer op een rijtje. Grijp deze kans om bij te dragen aan een beter, eerlijker en effectiever klimaatbeleid.

Het Klimaatakkoord is een goede start, maar…

Er moet veel meer gebeuren om de hoognodige doorbraak te creëren die nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken.

In het klimaatakkoord zijn veel van de maatregelen waar wij en andere milieuorganisaties voor pleiten door het kabinet overgenomen. Deze beloftes en berekeningen uit het klimaatakkoord moeten nog wel vertaald worden in harde afspraken en garanties.

6 Suggesties om het Klimaatakkoord beter en eerlijker te maken

Onze volksvertegenwoordigers kunnen met enkele wijzigingen zorgen voor een klimaatakkoord dat een doorbraak is in het Nederlandse klimaatbeleid.

Wij stuurden de Tweede Kamer en de Eerste Kamer daarom een brief met onze input. Hieronder de belangrijkste punten.

1. Industrie: Het klimaatakkoord laat ruimte voor de industrie om tot 1 miljard per jaar subsidie aan te vragen, waarvan ze zelf minder dan de helft zullen betalen. De milieuorganisaties willen dat er een harde, controleerbare grens komt op de subsidie de industrie 1), ter hoogte van hun bijdrage aan de subsidiepot 2).

2. CO2-heffing: Het PBL heeft berekend hoe we met een CO2-heffing de klimaatdoelen kunnen halen. De verwaterde variant van een CO2-heffing in het klimaatakkoord geeft geen garantie dat die doelen gehaald worden. Het blijft onduidelijk vanaf wanneer grote vervuilers de heffing daadwerkelijk betalen.

3. CO2-opslag onder de zeebodem: De door het kabinet beloofde beperking van deze schijnoplossing wordt niet waargemaakt. Subsidie voor het afvangen van CO2 gaat ten koste van het budget beschikbaar voor energiebesparing en hernieuwbare energie en remt zo de transitie af. Van het budget voor duurzame energie mag daarom niet meer dan 6 procent aan CO2-opslag gespendeerd worden, stellen wij.

4. Landbouw: Om uit de klimaatcrisis te komen, is het noodzakelijk om te kiezen voor duurzamere landbouw met een kleinere veestapel. Een onderzoek in opdracht van de Landbouwtafel bevestigde dit gegeven. Hier wordt onvoldoende gevolg aan gegeven.

5. Biomassa: Er ontbreken harde garanties over duurzame biomassa, en als Nederland leggen we een onrealistisch hoge claim op de beschikbare hoeveelheid biomassa. De organisaties roepen de Kamers op geen subsidie toe te staan tot er garanties zijn dat biomassa niet ten koste gaat van bossen en de mensen die ervan afhankelijk zijn.

6. Lusten en lasten: Nog steeds geniet de grote industrie van een ruime subsidieregeling, terwijl een groot deel daarvan door burgers, MKB en de dienstensector wordt opgebracht. Deze groepen betalen ook al de algemene energietransitie zoals de verduurzaming van de elektriciteit via zon- en windenergie.

Er zijn ook goede kanten aan het Klimaatakkoord 

Vier voorbeelden uit het klimaatakkoord waarover wij positief zijn:

1. Duurzame energie. Minimaal 75 procent van de elektriciteit wordt in 2030 verkregen uit duurzame bronnen als zon en wind waarbij ruim baan wordt gemaakt voor lokaal eigendom.

2. Kolenfonds. Er is een Kolenfonds, inmiddels gevuld met 22 miljoen euro. Een goede eerste stap voor omscholing en compensatie van mensen die hun werk kwijt raken

3. Groene banen De kans op goede nieuwe groene banen is toegenomen doordat daarover afspraken zijn gemaakt met werkgevers én overheid

4. Verduurzaming huizen. Anderhalf miljoen huizen worden het komende decennium woonlasten-neutraal verduurzaamd

Wat jij nu kan doen

Misschien had je al ideeën over wat de overheid moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Of misschien ben je geïnspireerd geraakt door wat we hierboven schreven. Laat de overheid in ieder geval weten wat jij vindt. Laat ze weten hoe ze voor een beter, eerlijker en effectiever klimaatbeleid kunnen zorgen!

1) Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie, de zogenoemde SDE++
2) Opslag Duurzame Energie, ODE