De afgelopen weken was er veel media-aandacht voor groene stroom. Het nieuwe tv-programma Kassa Groen belichtte een onderzoek van de Consumentenbond en Greenpeace. Het NOS Journaal besteedde aandacht aan de ‘échte groene stroom’-checker van de HIER Klimaatcampagne. Doordat HIER soms tot andere conclusies komt dan Greenpeace en de Consumentenbond, scheppen we graag helderheid in de misschien ontstane verwarring.

Vorig jaar sloegen de Consumentenbond en Greenpeace de handen ineen. De twee organisaties vergeleken 22 energiebedrijven op hun ‘groenheid’. De consument kan zo kiezen voor energiebedrijven met de grootste milieubijdrage. De vergelijking is gebaseerd op een analyse van de stroomproductie van de energiebedrijven, hun inkoop van stroom en hun investeringen in nieuwe capaciteit om stroom op te wekken.

De vergelijking van de Consumentenbond en Greenpeace verschilt van HIER op twee belangrijke punten. Ten eerste kijken Greenpeace en de Consumentenbond naar de gehele portfolio van een bedrijf, terwijl HIER de groenestroomproducten van de bedrijven vergelijkt. RWE/Essent eindigt bij Greenpeace/Consumentenbond op de18de plaats: het bedrijf investeert veel in kolencentrales (zoals die aan de Waddenzee) en blokkeert hiermee de overgang naar een schone energievoorziening. Bij de ‘échte groene stroom’-checker van HIER worden twee groenestroomproducten van Essent aanbevolen.

Het tweede verschil tussen HIER en het onderzoek van Greenpeace en de Consumentenbond betreft biomassa. In Nederland wordt regelmatig biomassa (hout) bijgestookt in kolencentrales. Zo bevat het product Essent Groene Stroom, aanbevolen door HIER, 60 procent elektriciteit uit biomassa. Essent stookt veel hout bij in zijn kolencentrales. Dat kan leiden tot aantasting van bossen en deze methode is niet klimaatneutraal. In de vergelijking van de Consumentenbond en Greenpeace wordt dit type biomassa als minder duurzaam beoordeeld dan stroom uit windmolens en zonnepanelen.

Zowel de checker van HIER als de vergelijking van Greenpeace en de Consumentenbond tonen aan dat groen niet altijd echt groen is en dat energiebedrijven hun klanten hierover goed moeten voorlichten.

Hier vind je de Graadmeter van Greenpeace en de Consumentenbond.

Gerelateerd nieuws

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>