Maak je eigen Diederik-parodie en schud Diederik Samsom wakker!

Klik hier om een Diederik te maken >>

Deze maand is het erop of eronder voor het Europese klimaatbeleid. Op 23 en 24 oktober komen in Brussel de Europese leiders bijeen om te beslissen over de toekomst van onze energievoorziening en over de klimaatmaatregelen tot aan 2030. De voorstellen die er nu liggen zijn véél te slap. Helaas worden ze gesteund door Nederland – dus ook door ‘groene’ regeringspartij PvdA.

Om te voorkomen dat klimaatverandering onomkeerbaar wordt, is het volgens wetenschappers van groot belang dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft. Dit betekent dat rijkere landen, zoals de EU-landen, hun CO2-uitstoot minimaal gehalveerd moeten hebben in 2030. Dat lukt alleen als we snel en massaal inzetten op schone energie en energiebesparing. Schud Diederik wakker >>

Slap en niet bindend kabinetsvoorstel

Op de recente klimaattop in New York heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon de urgentie van een duurzame omslag nog eens op indringende wijze benadrukt: “Klimaatverandering zorgt nu al voor een toename van natuurrampen. Dat zal verder uit de hand lopen als er niet nú actie wordt ondernomen.” Je zou dus verwachten dat ook Brussel onomwonden kiest voor ambitieuze doelen voor 2030, bijvoorbeeld 40 procent energiebesparing, 45 procent schone energie en 55 procent CO2-reductie. Dit is volgens de wetenschap nodig om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Het huidige plan van de Europese Commissie komt echter niet verder dan 30 procent energiebesparing, 27 procent schone energie en 40 procent CO2-reductie. En die streefpercentages voor schone energie en besparing zijn voor de lidstaten niet eens bindend.

PvdA speelt sleutelrol

Het VVD-PvdA kabinet heeft besloten om zelfs onder de ambities van de Europese Commissie te gaan zitten door nóg minder energiebesparing te willen afspreken. Ook blijft ze zich verzetten tegen verplichte doelstellingen per lidstaat.. Onbegrijpelijk, vooral van de PvdA. Tijd voor de Tweede Kamer, en vooral voor partijleider Diederik Samsom om in te grijpen. Hij begon zijn loopbaan nota bene als Greenpeace campagneleider en spreekt zich nog steeds regelmatig uit voor een stevig klimaatbeleid met veel schone energie.

Zijn goede, groene woorden worden echter niet omgezet in daden. Nog steeds komt maar 4,5 procent van ons energieverbruik uit duurzame bronnen. In de EU scoren alleen Groot-Brittannië, Luxemburg en Malta nog slechter.

De gelegenheid waarop Samsom kan laten zien dat hij nog steeds hart voor het milieu heeft, dient zich al snel aan: dinsdag 30 september vindt het Kamerdebat over de EU-klimaatdoelstellingen plaats. De PvdA kan het verschil maken door eisen te stellen voor een veel duurzamere inzet in Brussel. Reden genoeg om samen met jullie een ludieke nieuwe media-actie richting de PvdA-leider te starten, waarbij wij hem helpen herinneren aan zijn groene roots: Maak hier je eigen Diederik-parodie! 

Energieonafhankelijk

Sinds de crisis in Oekraïne is vrijwel heel Europa het erover eens dat we minder afhankelijk moeten worden van olie en gas uit Rusland. De vraag is alleen hoe. Progressieve partijen en milieuorganisaties zien vooral bevestiging van de noodzaak om eindelijk serieus te investeren in duurzame energie en energiebesparing, een mening die de kiezers van de zes grootste partijen delen.  De enige manier om Europa echt energieonafhankelijk te maken én grote stappen te zetten voor het klimaat. Krijgen daarentegen behoudende krachten hun zin, dan gaan we meer olie en gas betrekken uit Noord-Afrika en Centraal Azië en krijgen schaliegas en kernenergie ruim baan. Met deze schijnoplossingen wordt Europa niet onafhankelijker of duurzamer en verliezen we de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering.

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>