Uit een document in handen van Greenpeace blijkt dat het kabinet de eisen van de Tweede Kamer negeert voor een ambitieuzer klimaatbeleid in Europa.

Werkelijke leiderschap en daadkracht komt uit onverwachte hoek: het Europese bedrijfsleven eist actie nu niets doen duurder wordt dan iets ondernemen.  

Ministers negeren Tweede Kamer

Het viel nogal tegen: de uitkomst van het vorige week gevoerde Kamerdebat over de Europese klimaat-en energiedoelen voor 2030. De Tweede Kamer dwong onder andere af dat het kabinet in de Europese Raad zich hard zou maken voor tenminste 40 procent CO2-besparing. Maar in werkelijkheid bleken de betrokken ministers iets heel anders van plan. In het lobby-document van de Nederlandse regering wordt met geen woord gerept over ‘tenminste 40 procent’. Ook blijken de ministers van plan te pleiten voor niet-bindende doelen. Het document is hier te vinden.

Bedrijfsleven wil sterke klimaatdoelen

Nota bene op dezelfde dag dat ons kabinet het klimaat bij het grof vuil zet, eist een grote groep multinationals Europese afspraken die gevaarlijke klimaatverandering tegengaan. Onder andere Unilever, Philips en Ikea willen wel bindende doelstellingen van 40 procent energiebesparing, 40 procent duurzame energieopwekking en veel meer dan 40 procent CO2-reductie. In de gezamenlijke oproep onderstreept Paul Polman, CEO van Unilever, de noodzaak voor actie: ‘We weten dat de economische kosten van niets doen nu groter zijn dan de kosten van wel iets doen. Onze politici moeten nu leiderschap tonen. Van hen hebben we helderheid, vertrouwen en lef nodig, want zonder de juiste beleidskaders en politieke signalen zullen zelfs de meest vastberaden bedrijven niet het niveau halen dat nodig is om het verschil te maken.’ 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>