De Europese Commissie heeft vandaag teleurstellende klimaat- en energiedoelen voor 2030 voorgesteld, vindt Greenpeace. Het is nu aan de EU-lidstaten om zich de komende maanden uit te spreken voor een veel ambitieuzer beleid waarmee klimaatverandering serieus wordt tegengegaan.

Campagnedirecteur bij Greenpeace Joris Thijssen: ‘De vervuilende Europese energiegiganten krijgen hun zin: CO2-uitstoot wordt nauwelijks belast en het doel voor duurzame energie is laf te noemen. Met dit voorstel zaagt de Europese Commissie aan de poten van de sterk groeiende schone energiesector en burgers betalen daarvoor de prijs: minder groene banen, meer import van dure fossiele brandstoffen en een lagere levensverwachting door vervuiling.’

Schone energie
De Commissie stelde voor om het Europese aandeel van schone energie te verhogen naar 27 procent in 2030. Schone energie heeft echter het potentieel om tegen die tijd bijna de helft van de Europese energievoorziening te kunnen dragen. Een slap doel van 27 procent verzwakt de kansen van Europa om zijn energievoorziening om te gooien: het heeft weinig impact op het verlagen van de afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen en consumenten en bedrijven zullen blootgesteld blijven aan sterk schommelende energieprijzen.

 

CO2 uitstoot

 

CO2-reductie
Ook wat betreft CO2-reductie is het voorstel een teleurstelling. De Commissie heeft een verplichtend doel van 40 procent voorgesteld voor 2030. Om de aarde niet meer dan 2 graden Celsius te laten opwarmen, zou Europa 55 procent moeten reduceren. Om die reductie te regelen is het emissiehandelssysteem in het leven geroepen. Bedrijven die CO2 uitstoten moeten daarvoor rechten kopen. Hoe prijziger de rechten, hoe duurzamer bedrijven zullen werken. Bij een hoog CO2-doel zullen ook hoge CO2-prijzen horen. Momenteel is dat ongeveer € 5,- euro per uitgestoten ton, maar  bedrijven gaan volgens experts pas bij € 30,- tot € 50,- per ton CO2 echt vergroenen.

Prikkel is hard nodig
In de loop van 2014 worden de definitieve doelen vastgesteld. Greenpeace roept de EU op tot het vaststellen van de volgende verplichte doelen: 55 procent CO2-reductie, 45 procent hernieuwbare energie en 40 procent energiebesparing. Dit is haalbaar én noodzakelijk. De enige reden dat we in Nederland nu eindelijk op grote schaal windmolens gaan bouwen en zonnepanelen stimuleren, is dankzij de Europese afspraken over schone energie. Als die prikkel wegvalt, zullen veel landen weer op hun handen gaan zitten en winnen de kolenbedrijven.

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>