Greenpeace en Natuur & Milieu zijn teleurgesteld over het besluit van de Raad van State om de natuurvergunning voor de nieuwe kolencentrale van Essent toch goed te keuren. Natuurlijk laten we het daar niet bij zitten.

Greenpeace bezet de bouwplaats van de kolencentrale van Essent in de Eemshaven (2010)

De afgelopen 8 jaar voert Greenpeace binnen én buiten de rechtszaal actie tegen de kolencentrale van Essent aan werelderfgoed de Waddenzee. Telkens weer besliste de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, dat de natuurvergunning niet deugde. De kolencentrale zorgt voor een grote uitstoot van stikstofdioxide en kwik, wat zeer schadelijk is voor de natuurgebieden in en rond de Waddenzee. Vooral kwik is zeer schadelijk. Via de schelpdieren en vissen komt het zelfs in de zeehonden terecht.

Tot vandaag was de Raad van State het met ons eens. ‘Dat de kolencentrale nu toch mag draaien laat zien dat natuurbescherming in Nederland helaas nog steeds een ondergeschoven kindje is.’ zegt Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie van Greenpeace. Ondanks de uitspraak, is er al een sprankje hoop: om aan het vonnis van de rechter in de Klimaatzaak te voldoen zou de nieuwe kolencentrale alsnog op slot moeten.

Klimaatzaak

Samen met 900 mede-eisers voert Urgenda de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. In juni oordeelde de rechter dat Nederland veel meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan: de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minimaal met 25% zijn teruggebracht.

Het Planbureau voor de Leefomgeving en Energieonderzoek Centrum Nederland concludeerden dat het sluiten van kolencentrales cruciaal is om aan dat vonnis te voldoen. De uitstoot van broeikasgassen neemt in Nederland momenteel juist sterk toe doordat er drie grote nieuwe kolencentrales bij zijn gekomen, waaronder die van Essent aan de Waddenzee. Willem: ‘Kolen stoken is echt niet meer van deze tijd. Door het verlenen van de natuurvergunning aan Essent wordt de natuur onnodig beschadigd en dat laten we niet zomaar gebeuren. ‘Samen met Natuur & Milieu gaan we goed nadenken over vervolgstappen.’

Meer weten?

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>