Beste Mark, wat spreken we af?

Duurzame keuzes maak je elke dag, vaak zonder dat iemand het ziet. Onze regering beloofde grote veranderingen, maar blijft achter. Met een nieuwe campagne eist Greenpeace, met en namens alle duurzame Nederlanders, dat Mark Rutte zijn afspraken nakomt.

Alle onzichtbare klimaathelden verzamelen

Je pakt de fiets in plaats van de auto, eet een vegetarische lasagne en zet je handtekening om de Noordpool te beschermen. Wij vragen iedereen om deze onzichtbare heldendaden voor het klimaat nu eens aan de grote klok te hangen en er nog een actie aan toe te voegen. Daarnaast gaan we op 29 november collectief en wereldwijd de straat op. Zo geven we de klimaatbeweging een gezicht.

Jouw inzet sturen we naar Mark Rutte en zijn (internationale) collega’s. Dit najaar moeten er in Den Haag en tijdens de VN-klimaattop in Parijs namelijk een paar belangrijke beslissingen worden genomen.

Beste Mark, dit is wat we van je vragen

1. Kom je afspraken na voor het opwekken van zonne- en windenergie.
2. Stimuleer energiebesparing in huizen en de industrie.
3. Investeer in elektrisch verkeer en zorg voor een kilometerheffing.
4. Sluit alle kolencentrales.
5. En last but not least: pleit voor duurzaamheid tijdens de klimaattop in Parijs!

In Parijs moet het gebeuren

Van 30 november tot en met 12 december praten wereldleiders in Parijs om te komen tot mondiale afspraken over de aanpak van klimaatverandering. Elke klimaattop is belangrijk, maar die in Parijs wordt extra spannend.

In 1992 hebben landen afspraken gemaakt over het terugbrengen van hun CO2-uitstoot. Deze afspraken gelden tot 2020. Aangezien 2020 behoorlijk dichtbij is, moet nu een nieuw klimaatverdrag worden getekend. De toenemende grote en kleine rampen als gevolg van versnelde klimaatverandering nemen bovendien toe. De temperatuurstijging staat nu op 0,9 graden en blijft stijgen. Tijd voor actie dus!

Hoe haalt Nederland de achterstand in, Mark?

Ook Nederland moest en moet zijn steentje bijdragen. In 2013 hebben 40 organisaties, waaronder overheid, werkgevers en milieuorganisaties als Greenpeace, afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Het Energieakkoord is geen totaalpakket dat het klimaat gaat redden, maar is wel een pakket goede maatregelen die Nederland op het juiste spoor zet. In het Energieakkoord wordt een grote slag geslagen met windenergie en energiebesparing. Maar nu blijkt dat we zelfs deze stap niet gaan halen. Een teleurstelling voor het klimaat en blamage voor ‘vooruitstrevend’ Nederland. Zolang we onze eigen zaken niet op orde hebben, hebben we internationaal niks te vertellen.

Zet Mark Rutte aan tot actie

•    Laat je zien en horen tijdens de Klimaatparade op 29 november