Hoewel we in Nederland meer windenergie opwekken dan ooit tevoren, dreigen we onze targets niet te halen. Alleen Flevoland, Overijssel en Zeeland liggen op koers om de doelstellingen voor windenergie uit het Energieakkoord te halen. Alle andere provincies liggen achter. Dat blijkt uit de nieuwe Windmonitor, een voortgangsrapport van de overheid over het behalen van de winddoelen van de provincies.

Zonder windmolens komen we als Nederland nooit van kolen, olie en gas af. En dat is hard nodig om klimaatverandering tegen gaan. Spreek je hier uit voor sluiting van de Nederlandse kolencentrales.

Verliezer en held 

Limburg presteert slechter dan alle andere provincies. “Het is beschamend dat de provincie het zo laat afweten,” aldus Josje Fens, campaigner Klimaat en Energie. “Limburg moet gemeentes aansporen snel windmolens te gaan bouwen. Iedere provincie moet zijn doelstellingen halen en dat gebeurt niet vanzelf.”

Bestuurders met ruggengraat vinden we in Flevoland. Het doel van de provincie is om maar liefst een kwart van de Nederlandse windenergie op te wekken. Flevoland ligt op koers om die ambitieuze doelstelling te halen. De koploper laat zien dat Nederland wel degelijk het fossiele tijdperk achter zich kan laten door in te zetten op duurzame energie.

Bizarre situatie in Noord-Holland


De Rainbow Warrior passeert het Prinses Amaliawindpark

In Noord-Holland staan meerdere coöperaties van actieve burgers te springen om windmolens in hun buurt te bouwen. Vreemd genoeg maakt de provincie het deze mensen bijzonder moeilijk. Bovenop de voorwaarden van het Rijk voor het plaatsen van windmolens, stelt de provincie allerlei extra eisen. Die overbodige regels blokkeren nieuwe windprojecten.

Daarnaast belemmert de Noord-Holland wind op zee door te roepen dat de molens niet langs de Noord-Hollandse kust te zien mogen zijn.

Een beslissend jaar 


Droogte in Maharashtra, India. Wereldwijd maakt klimaatverandering slachtoffers.

De provincies mogen niet langer treuzelen om de targets in 2020 te halen. Om een windproject te realiseren, is gemiddeld 5,5 jaar nodig. Op dit moment moeten de vergunningsprocedures voor nieuwe windprojecten starten. De klokt tikt dus steeds harder in provinciehuizen en bij gemeentes.

We moeten klimaatverandering stoppen. Meer windenergie is noodzakelijk om de Nederlandse CO2-uitstoot te beperken. “De voorstanders van windenergie zijn ruim in de meerderheid,” onderstreept Josje.* “Het is hoog tijd dat lokale bestuurders de noodzaak van windmolens accepteren en afspraken nakomen.”

Hoe presteert jouw provincie?

 

 Klik op je provincie voor meer informatie.

Groen: Op koers
Oranje: Redelijk, verbetering nodig.
Rood: Presteert zeer slecht.

* Een recent onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken laat zien dat 78% van de Nederlanders vindt dat er meer windenergie moet komen.

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>