Na de Europese ministers heeft het Europees Parlement het klimaatakkoord bekrachtigd. Ook Nederland gaat dus voor minder dan 2 graden opwarming. Dit nieuwe rapport laat zien dat we daarvoor al in 2035 al vrij moeten zijn van CO2… én hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dus minister Kamp, je hebt ervoor getekend, nu aan de slag!

Download hier het hele rapport.

Dit wordt een uitdaging

In het Klimaatakkoord uit Parijs hebben regeringsleiders afgesproken dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot ‘ver onder de twee graden en met uitzicht op 1,5 graad’. Greenpeace vroeg de klimaatwetenschappers van het NewClimate Institute wat dit doel betekent voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Dit zijn de 7 belangrijkste conclusies:

1. De kolencentrales moeten zo snel mogelijk dicht
We mogen nog maar heel weinig CO2 uitstoten om dit klimaatdoel te halen. Juist op korte termijn moet de uitstoot snel omlaag. Daarom moeten de kolencentrales zo snel mogelijk gesloten worden. Elke dag dat de kolencentrales minder aanstaan kopen we tijd om de uitstoot van de rest van Nederland naar nul te brengen.

2. Binnen 20 jaar naar 100 procent duurzame energie
Uiterlijk in 2035 moet 100 procent van de energievraag uit duurzame bronnen komen. Dat betekent dat al in 2025 alle elektriciteit uit duurzame bronnen moet komen. Om dat doel te halen moeten er veel meer windparken komen, op zee en op land.

Teken de petitie ‘Kolen uit, wind aan’

Stap over op een echt groene energieleverancier

3. Allemaal zoemend naar je werk (of op de fiets)
Het wagenpark van personenauto’s moet tussen 2025 en 2035 helemaal bestaan uit elektrische voertuigen (aangedreven door duurzame stroom) of andere vormen van ‘nulemissievoertuigen’. Daarvoor zouden vanaf 2025 alleen nog nulemissievoertuigen verkocht mogen worden.

4. Razendsnel afkicken van onze gasverslaving
Onze huizen houden we nu vooral warm met aardgas. Het aandeel van gas in de vraag naar warmtevoorziening moet van meer dan 90 procent tot nul worden gereduceerd tussen 2025 en 2035. Daarvoor moet de warmtevoorziening steeds meer gedekt worden door stadsverwarming en lucht- en bodemwarmtepompen. Renovatie van gebouwen moet verplicht worden gesteld zodat voldaan wordt aan de hoogste isolatie- en efficiëntiestandaards.

MilieuCentraal vertelt je alles over duurzaam verwarmen en isoleren

5. De industrie heeft koplopers en vooruitstrevers nodig
De industrie moet volgens het rapport de hoogstmogelijke efficiëntie- en productiestandaards gaan volgen en meer ambitie moet tonen in het vinden van nieuwe methoden om efficiëntie te verhogen.

6. Groene landbouw zonder CO2
De uitstoot van CO2 moet ook in de landbouw tot nul moet worden teruggebracht tussen 2025 en 2035. Dit kan door aan de energievraag te voldoen met duurzame
bronnen of door ingrijpende krimp van de glastuinbouwsector, de grootste CO2-uitstoter van de sector.

7. Minderen met methaan en lachgas (geen grap)
Op de langere termijn moeten maatregelen worden genomen om de uitstoot van methaan en lachgas in de veehouderij te verminderen en tot nul terug te brengen tegen 2080-2085. Daarvoor zouden we bijvoorbeeld met z’n allen minder melk en vlees moeten gaan consumeren.

Met deze tips wordt Meatless Monday een eh… eitje?

Samen vergroenen we de werkwijze van Nederlands grootste bedrijven. Steun ons!

Waarom de bestaande plannen nog niet genoeg zijn

Volgens het rapport staan Rutte en Kamp voor een ‘steile weg’ als ze willen voldoen aan de ontwikkelingen die het klimaatakkoord vereist. Hoewel we op sommige punten voorop lopen, zoals in de verkoop van elektrische auto’s, liggen we op andere onderdelen ver achter in vergelijking met andere Europese landen. Zo is ons aandeel groene stroom in de energievoorziening nog altijd erg laag. Werk aan de winkel dus voor onze regering!

‘Om een leefbare wereld te kunnen doorgeven aan onze kinderen’

‘De uitdaging is enorm,’ zegt Willem Wiskerke, campaigner klimaat en energie bij Greenpeace, ‘maar we moeten dit doen om een leefbare wereld te kunnen doorgeven aan onze kinderen. Het is nu belangrijk dat de regering de vervuilende kolencentrales zo snel mogelijk sluit en ambitieuze nieuwe doelen stelt voor CO2-reductie, duurzame energie en energiebesparing in 2030, zodat het bedrijfsleven weet waar het aan toe is en zich daarop kan richten.

 

 

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>