Divesteren als protest tegen klimaatverandering

Belegt jouw gemeente je belastinggeld in steenkool en aardgas? Investeert je (oude) universiteit of hogeschool het collegegeld in bedrijven die klimaatverandering aanjagen? Doe een beroep op het geweten van je gemeente, pensioenfonds, bank of universiteit.

Met de eerlijke bankwijzer kun jij al makkelijk kiezen voor een ethisch verantwoord spaarpotje. Ook gemeenten, universiteiten en pensioenfondsen stoppen hun reserves -jouw belastingen, collegegeld en afdrachten- in beleggingen. Met dit geld worden bewust of onbewust projecten gefinancierd die zwaar leunen op fossiele brandstoffen. Denk aan aandelen in oliebedrijven, obligaties in energiemaatschappijen en investeringen in steenkoolprojecten. Alles bij elkaar gaat het om miljarden. Tijd om te divesteren dus

Wat is divesteren?

Divesteren is het verkopen van moreel onverantwoorde investeringen. Elke divestering is een sterk signaal aan de vervuilers: wij investeren niet langer in klimaatverandering. Het geld dat vrij komt, kan worden belegd in fossielvrije fondsen. Zo groeit het draagvlak voor groene projecten en kan de instelling spreken van een écht duurzaam beleid. Als we nu massaal de omslag maken naar een fossielvrije economie, is het nog niet te laat.
En er is meer te winnen.

 

 

Divesteren is winstgevend

Je belegging vergroenen is niet alleen een morele, maar ook een financiële overweging. ‘Grijze’ investeringen zijn een groeiend financieel risico. De gevolgen van de vervuiling – van lucht, bodem, water en de atmosfeer – worden steeds duidelijker, waardoor het imago van de vervuilers keldert. Bovendien zijn de resterende fossiele brandstoffen steeds moeilijker te winnen, wat investeerders (terecht) huiverig maakt. Ondertussen schieten groene projecten volop uit de grond en zorgen ze voor interessante rendementen. Universiteiten in Glasgow, Bedfordshire, Stanford en Göteborg divesteerden daarom hun fossiele beleggingen. De machtigste familie van de VS stapte uit riskante olieprojecten en ook Google kiest voor windenergie.

Een financieel statement

Divesteren is niet nieuw. Midden jaren tachtig trokken tientallen universiteiten en bedrijven hun investeringen terug uit Zuid-Afrika, uit protest tegen de apartheid. Hierbij speelde de publieke druk van studenten, klanten en (lokale) politiek een grote rol. Meer recente divesteringsacties richtten zich op bijvoorbeeld de tabaksindustrie en conflictgebieden zoals Darfur en Israël.

Jouw geld, jouw beslissing? Doe mee!

In Nederland zijn er inmiddels actiegroepen die zich richten op de grote Nederlandse universiteiten, pensioenfonds ABP en verschillende Nederlandse gemeenten van Amsterdam tot Roermond. Teken de petities, sluit je aan bij de groep die jij een groen resultaat toedraagt, of start je eigen actie. Het klimaat heeft jouw stem hard nodig.

Kijk hier terug op Global Divestment Day 2015!

 

 

 

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>