En hoe people power de boel gaat redden

Vandaag werden 195 landen het eens over een historisch klimaatakkoord, dat ernaar streeft de temperatuur deze eeuw met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Klinkt haast te goed om waar te zijn, toch? Wij pluisden het hele akkoord voor je uit.

4 belangrijke uitkomsten

  1. Het is belangrijk dat landen erkennen dat een maximum van 2 graden opwarming veel te hoog is. We zitten nu op 1 graad opwarming en nu al voelen miljoenen mensen de gevolgen van klimaatverandering. Helaas hebben de landen niet de maatregelen op tafel gelegd om onder die 1,5 graad te blijven. Opgeteld komen alle individuele afspraken op maar liefst 3 graden. Een ramp voor mens en milieu.
  2. Het is ontzettend belangrijk dat er de komende jaren steeds wordt gecheckt of landen hun afspraken nakomen. Helaas is het eerste officiële evaluatiemoment pas in 2023. Ook worden landen niet verplicht om hun maatregelen aan te scherpen om te voldoen aan wat nodig is om onder de 1,5 graad te blijven. Geen stok achter de deur, dus.
  3. Er wordt te weinig gedaan om landen aan de frontlinie van klimaatverandering te helpen. “Dat is een groot onrecht”, zegt Faiza Oulahsen vanuit Parijs. “De landen die dit probleem hebben veroorzaakt, leggen te weinig op tafel om de mensen te helpen die nu al dagelijks de gevolgen van de klimaatcrisis voelen.”
  4. Het akkoord stelt wel dat in de tweede helft van deze eeuw de uitstoot en opname van CO2 in de tweede helft van deze eeuw in balans moet zijn. Maar het akkoord rept met het geen woord over de absolute noodzaak om te stoppen met het verbranden van fossiele brandstoffen.

People Power! Nu zijn wij aan zet.

Maar de tijd van wachten op besluiteloze politici is voorbij. De klimaatbeweging groeit als kool en de energierevolutie is niet te stoppen. Vandaag gingen vele duizenden in Parijs de straat op om duidelijk te maken dat zij niet zullen stoppen in hun strijd voor een gezond klimaat.

Schone energie, zoals wind en zon, groeit sneller dan wie dan ook had kunnen voorspellen. “Wie kijkt naar de realiteit buiten de vergaderzalen van Le Bourget, ziet een wereldwijde energierevolutie die niet te stoppen is. De dagen van kolenboeren en oliebaronnen zijn geteld.” aldus Faiza Oulahsen, campagneleider klimaat & energie.

De strijd tegen fossiel gaat door

Anders dan in 2009, toen velen geloofden dat wereldleiders in Kopenhagen de klimaatcrisis zouden bezweren, waren de verwachtingen in Parijs realistischer. De exponentieel groeiende klimaatbeweging kijkt voorbij Parijs. Er zijn door organisaties als Greenpeace en 350.org al grote acties gepland tegen de uitwassen van de fossiele industrie in onder andere Nederland, Duitsland, Spanje, Nigeria, Indonesië en de VS.