In Seattle en Alaska zien ze de komst van Shell niet zitten. Daar hebben zij alle reden toe. Ze kennen de verhalen van Shells andere rampprojecten in Nigeria, Curaçao en Groningen. Een van de slachtoffers is het gezin van Annemarie Heite uit Bedum. Ook in Groningen ging snelle winst voor veiligheid.

Na ruim een halve eeuw rijkelijk oogsten voor de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, voor 50 procent dochter van Shell) raakt het Groninger gasveld leeg. Daardoor ontstaan steeds vaker en heviger aardbevingen. Het huis van Annemarie wordt al twee jaar gestut om instorting te voorkomen.

‘Elke dag vinden we brokken stucwerk op de vloeren van onze slaapkamers. We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis.’

Recent onderzoek wees uit dat de NAM wist van de risico’s, maar deze ‘verwaarloosbaar’ vond. Dit scenario lijkt zich te gaan herhalen in het Noordpoolgebied. Terwijl wetenschappers zeggen dat de opruimmogelijkheden bij een olieramp onvoldoende zijn en de mondiale CO2-uitstoot minder moet, is er volgens Shell geen reden om ons zorgen te maken.

Laat Shell weten dat dit niet langer kan. Teken het statement en neem afstand van Shells roekeloze olie- en gaswinning.

Eigen rechter spelen

Pas nu de problemen zich opstapelen, is de NAM in actie gekomen. Alleen bepaalt de NAM zelf of en hoe zij de schade vergoedt, vertelt Annemarie. De bezwaarprocedures zijn eindeloos. ‘De NAM weigert om onze schade integraal te vergoeden. Ons leven is de afgelopen drie jaar niet van ons geweest en zal dat de komende jaren niet zijn. Helaas geldt dit voor vele schadegevallen in Groningen.’

Grijpen we nu in, of pas als het te laat is?

Voor de Noordpool is het nog niet te laat om Shell te stoppen, vertelt Faiza Oulahsen. ‘Shell kan deze boringen morgen nog afblazen. Als hun reputatie echt op het spel staat, zullen ze dat ook doen. Bij een olieramp komt er vanzelf genoeg protest, maar dan is het –net als in Groningen, Nigeria en al die andere gevallen– te laat. Daarom is de beweging tegen Shell die nú ontstaat zo belangrijk.’

Geen komkommertijd voor de Noordpool

Voor de Noordpool is het alles behalve komkommertijd. Wat er nu gebeurt in Alaska, is cruciaal voor het voortbestaan van het Noordpoolgebied en de mensen en dieren die er leven. Deze zomer brengt Greenpeace daarom de slachtoffers, actievoerders en de vele schandalen van Shell onder de aandacht. Ook jij kunt hier aan meedoen, zelfs vanaf je vakantieadres.

Maak een statement tegen Shell, voor het te laat is!

 

LEES DE VERHALEN VAN DE ANDERE SLACHTOFFERS

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>