Teleurstellende conclusies duurzaamheidsrapport op tafel (inclusief eerste rokerige reactie van Mark Rutte).

Het is droevig gesteld met de Nederlandse duurzaamheid. De conclusies van de jaarlijkse beoordeling worden vandaag bekend. Wij projecteerden Ruttes eerste reactie op een toepasselijke plek.


Vanaf de kolencentrale in Amsterdam lacht Rutte onze zorgen weg.

Nederland komt de gemaakte afspraken niet na

In de Nationale Energieverkenning staat of de verduurzaming en besparing van de regering en bedrijven nog op schema liggen. De belangrijkste conclusie? Ze lopen achter. Nog steeds. Want de belangen van de fossielen zoals oliebedrijven en kolencentrales worden steeds weer boven het klimaat en de burgers gesteld.

• De afspraak in het Energieakkoord is 14 procent duurzame energie in 2020.
• De NEV van vorig jaar voorspelde dat Nederland, in het tempo van 2014, uit zou komen op maar 12,4 procent.
• In de nieuwe Energieverkenning ligt de verwachting voor duurzame energie op 11,9 procent. Dat is een zesde minder dan beloofd.
• De afspraak voor energiebesparing is 100 petajoule minder per jaar vanaf 2020.
• De NEV 2015: als we zo door gaan halen we maar 55 petajoule per jaar. 
(Ter referentie: Het totale energieverbruik in Nederland is ongeveer 2100 petajoule per jaar.)

Niet verrast, wel teleurgesteld

We zijn niet verrast, omdat iedereen dit al zag aankomen, maar wel teleurgesteld… omdat iedereen dit al zag aankomen! En geen van de verantwoordelijken besloot om in te grijpen. De doelstellingen voor energiebesparing worden door de industrie en door het kabinet-Rutte totaal niet serieus genomen.

Hoe verkopen we dit tijdens de VN-klimaattop in Parijs?

De grote vraag is hoe we deze beschamende resultaten kunnen verkopen tijdens de VN-klimaattop in Parijs eind november? Trots als we zijn op onze welvaart en vooruitstrevendheid, worden we op het gebied van duurzaamheid aan alle kanten ingehaald. Zolang we het nationaal niet op orde hebben, hebben we internationaal geen slagkracht om eisen te stellen.

De NEV en het Energieakkoord

De NEV is een jaarlijks overzicht van de hele nederlandse energiehuishouding. Dus ook hoe we ervoor staan qua duurzame energie, CO2 uitstoot en energiebesparing. In 2013 sloot de Nederlandse overheid een deal met bedrijven en organisaties om Nederland drastisch te verduurzamen: het Energieakkoord. Een serie ambitieuze, maar haalbare afspraken.

Ieder jaar wordt gekeken of iedereen zich wel aan de afspraken houdt. Het resultaat wordt gepubliceerd in de Nationale Energieverkenning (NEV). Dit onafhankelijke rapport wordt opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Opnieuw blijkt nu dat Nederland veel te weinig doet aan energiebesparing en de nodige omschakeling naar schone energie.