Als we het Energieakkoord waarmaken en de doortrekken, kunnen we al in 2030 60% schone energie leveren. Dat bewijst onafhankelijk onderzoek in opdracht van Greenpeace en NUON.

 

Maak jouw eigen klimaatafspraak met Mark Rutte  

Volgens het Nederlandse Energieakkoord moet in 2023 16% van de totale energievoorziening schoon zijn opgewekt. Een mooi streven, maar het akkoord kijkt niet verder dan dat jaartal. Greenpeace en Nuon lieten SEO Economisch Onderzoek uitzoeken (lees hier het rapport) wat nodig is om in 2030 60% van de energievoorziening duurzaam opgewekt te leveren. Het bestaande beleid blijkt daarvoor een geschikte basis is, mits het tempo waarin we omschakelen naar schone energie ook ná de looptijd van het Energieakkoord (2023) vastgehouden wordt. En dat is precies waar nu de schoen wringt.

Achterblijver

Wat betreft de uitvoering van de afspraken in het Energieakkoord ligt Nederland flink achter op schema. Het is dus belangrijk dat we onze zaakjes snel op orde krijgen. Meer elektriciteit uit zon en wind betekent dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn en dus minder CO2 wordt uitgestoten. Elektrisch rijden en elektrisch verwarmen, maar ook veel meer aandacht voor het slim en betrouwbaar inrichten van netwerken op grote en sterk fluctuerende hoeveelheden duurzame energie, moeten bijdragen aan het behalen van een nieuwe Nederlandse doelstelling voor 2030. Want die, zo benadrukken Greenpeace en NUON, moet er echt gaan komen.

Geef Mark het goede voorbeeld

Dat onze regering het Energieakkoord laat lopen, is een teleurstelling voor het klimaat en een blamage voor ‘vooruitstrevend’ Nederland. Daarom eist Greenpeace namens alle duurzame Nederlanders dat Mark Rutte zijn afspraken nakomt. Je kunt zelf het goede voorbeeld geven door nu over te stappen op een groene energieleverancier.

De energierevolutie is niet te stoppen

Met jouw hulp overtuigen we trage politici en vervuilende bedrijven. Schone energie heeft de toekomst!

Bekijk jouw mogelijkheden >>