Hoopvolle stap voorwaarts richting een groene en duurzame toekomst

Spectaculair en hoopvol nieuws komt er uit New York. Burgemeester Bill de Blasio kondigt aan dat zijn stad vijf grote oliebedrijven, waaronder Shell, voor de rechter daagt vanwege de schade die de stad ondervindt door klimaatverandering. Daarnaast halen de vijf pensioenfondsen van de stad hun investeringen weg uit vervuilende kolen-, gas- en oliebedrijven. Een grote klap voor de fossiele industrie, maar voor ons nóg een hoopvol teken dat het onvermijdelijke einde van het fossiele tijdperk eindelijk daar is en dat we een volgende stap zetten richting een eerlijke en duurzame wereld.

Misleiding

Volgens burgemeester de Blasio hebben fossiele bedrijven zoals Shell de bevolking expres misleid om alsmaar winst te kunnen blijven maken. Ze wisten dat hun activiteiten ernstige klimaatverandering veroorzaakten, maar kozen toch voor het grote geld ten koste van mens en planeet. New York daagt naast het Nederlands-Britse oliebedrijf Shell ook Exxon, BP, Chevron en ConocoPhilips voor de rechter. De stad eist nu via de rechtbank miljarden dollars van deze oliegiganten om New York en haar bewoners te kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld orkanen als Sandy.

De Blasio had Greenpeace samen met andere organisaties en individuen uitgenodigd om deel te nemen in het panel dat deze belangrijke aankondiging deed.

Korte video van de aankondiging, 1 minuut:

Lange video van de aankondiging, 1 uur 45 minuten:

Shell wist ervan

De urgentie is hoog. Om ons heen zien we de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering: natuurrampen als orkanen, bosbranden en extreme droogtes. Mislukte oogsten, eilanden die opgeslokt worden door de zee, een tekort aan zoet drinkwater. Veelal worden mensen die het minst vervuilen, het hardst getroffen. Terwijl grote bedrijven zoals Shell ongeremd en ongegeneerd olie en gas op blijven pompen om deze met grote winsten te verkopen. Zij betalen nauwelijks een prijs voor de vervuiling die hun producten veroorzaken. De stad New York komt daar nu tegen in verzet. Ons geld weghalen bij fossiele bedrijven en in plaats daarvan investeren in schone energievoorzieningen is een belangrijke stap. Net als grote vervuilende bedrijven zoals Shell ter verantwoording roepen voor de schade die de samenleving ondervindt door hun werkzaamheden. Dit onderzoek van De Correspondent laat zien dat Shell al ruim 30 jaar van de ernst van klimaatverandering weet, maar dat het bedrijf actief blijft inzetten op fossiele energie en ambitieus klimaatbeleid bewust in de weg staat.