De provincie Gelderland wil windmolens op de Veluwe mogelijk maken. Een goed plan als je het mij vraagt. Als geboren Nijmegenaar weet ik hoe prachtig dit natuurgebied is. Tegelijkertijd weet ik ook dat we voor een enorme uitdaging staan om het klimaat en daarmee ook de natuur, die wij kennen te behouden.

 

Ik juich het dan ook toe dat de provincie Gelderland haar verantwoordelijkheid voor het klimaat neemt en open staat voor windmolens op de Veluwe. Om klimaatverandering effectief tegen te gaan moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De enige manier waarop dit snel en goedkoop kan is over te stappen op schone energie van windmolens. Om deze overstap te laten slagen is een bijdrage van alle provincies nodig. Met alleen windmolens in de polders van Flevoland of ver op zee redden we het niet. Alle geschikte plekken zijn nodig willen we als Nederland een bijdrage leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad Celsius.

Dit is hard nodig omdat klimaatverandering nu al in volle gang is. Na twee eeuwen lang kolen, olie en gas te hebben verstookt, hebben we zoveel CO2 uitgestoten dat onze aarde opwarmt. Heftige natuurrampen als overstromingen, droogtes en bosbranden zijn het gevolg. Dit proces treft nu al vooral arme mensen, in landen die zelf nauwelijks hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Schrijnend. Maar ook in Nederland zullen we de gevolgen ervan ondervinden. Klimaatverandering kent geen grenzen, ook niet die van de provincie Gelderland. Niet voor niets begon weerman Gerrit Hiemstra recent in het NOS Journaal het weerbericht met ‘welkom in het nieuwe klimaat’. Nadat er door hevige regenval weer talloze straten in Nederland blank stonden.

De provincie neemt niet alleen haar verantwoordelijkheid, ze probeert er ook nog eens zoveel mogelijk natuurwinst uit te halen. Zo zouden de windmolens alleen op plekken langs rijkswegen en provinciale wegen moeten komen. De natuurwaarden hier zijn nou niet bepaald om over naar huis te schrijven en ook in de nabije omgeving is het over het algemeen niet goed toeven voor vogels en andere dieren. De provincie stelt voor deze ‘snelwegmolens’ namelijk de eis dat de natuur er op vooruit moet gaan. Zo brengen deze windmolens ter plekke extra natuur en dragen ze ook nog eens wereldwijd bij aan het klimaat.

Dat er dan plekken op de Veluwe zullen zijn waar je de windmolens kunt zien, is niet te voorkomen. Het is echter wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Het eerlijke verhaal over schone energie is dat we deze energiebronnen vaker in onze leefomgeving zullen aantreffen dan de aloude gas- en kolencentrales aan de rand van onze steden. Windmolens, zonneparken, mestvergisters: je kunt ze zien. Wat mij betreft omarmen we deze windmolens. Ze zijn geen bedreiging voor de Veluwe, maar juist noodzakelijk voor het behoud daarvan.

Josje Fens, campaigner klimaat & energie bij Greenpeace

Dit artikel is geplaatst in oa De Gelderlander van zaterdag 26 juni 2016