Als specialist windenergie bij Greenpeace zet ik me in voor een wereld met schone energie. Het steekt me dan ook, als geboren en getogen Losserse dat het nog niet zo wil lukken met de bouw van windmolens in mijn thuisland Twente. Dat is ook niet heel gek, in Twente hebben we nooit wat gemerkt van hoe onze elektriciteit geproduceerd wordt. Onze stroom komt al decennia uit kolen en gascentrales die in de Randstad, de Eemshaven of in Gelderland staan. Maar deze centrales gaan de komende jaren op de schop.

Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. De enige manier waarop dit snel en goedkoop kan is over te stappen op schone energie van onder meer windmolens. En veel ook. Om voor heel Nederland genoeg stroom op te wekken moeten er op alle geschikte plekken molens komen. Met alleen molens in de polders van Flevoland of ver op zee redden we het niet.

Voor sommigen even schrikken, maar dit biedt Twente juist een enorme kans. In plaats van onze stroom uit andere regio’s en zelfs andere landen te halen, kunnen we voortaan zelf onze elektriciteit gaan opwekken met zonnepanelen, windmolens en biovergisters. Dit gebeurt vaak samen met lokale bedrijven, maar ook burgers kunnen mee-investeren in deze nieuwe energiebronnen. Via de lokale bedrijven en burgers blijft het geld dat we betalen voor deze nieuwe energiebronnen in de regio. Het levert bedrijvigheid en banen open we kunnen met de winsten onze regio weer verder verbeteren.

Twente draagt met het investeren in schone energiebronnen ook zijn noodzakelijke steentje bij aan het voorkomen van klimaatverandering. Nu al vallen er slachtoffers door klimaatverandering. Gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt en hevige droogten veroorzaken honger en oorlog. Met Twentse molens zorgen we ervoor dat er minder CO2 de lucht ingaat en kunnen we helpen deze ellende te voorkomen.

Dat je straks windmolens zult zien is niet te voorkomen. Het eerlijke verhaal over schone energie is dat we windmolens, zonnepanelen, mestvergisters vaker tegen gaan komen in onze omgeving. Verzet hiertegen getuigt van weinig medeleven met de miljoenen mensen die de gevolgen van klimaatverandering al aan den lijve ondervinden. In dat perspectief is het feit dat we onze nieuwe, klimaatbestendige energiebronnen af en toe kunt zien een luxeprobleem.

De gemeente Hof van Twente besluit in de komende maanden of de eerste windmolens in Twente er gaan komen. Ik hoop dat de gemeente en haar inwoners dit mooie initiatief omarmen en hiermee het goede voorbeeld geven aan andere Twentse gemeenten om ook windmolens te omarmen.

Kim Schoppink, campagneleider klimaat & energie bij Greenpeace

Dit artikel is geplaatst in oa Tubantia van 25 oktober 2016