Werkgeversorganisatie VNO-NCW ondermijnt de lopende onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) over een ambitieus energieakkoord voor duurzame groei. Dat vinden de natuur- en milieuorganisaties. Zij namen vandaag kennis van het verzoek van VNO-NCW aan de ministers Schultz en Kamp om een ‘topberaad’ te organiseren tussen de industrie, de ministeries en ‘andere relevante spelers’ over strategische vraagstukken rond energie.

In de SER zijn de werkgevers, werknemers, energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties met elkaar in gesprek over maatregelen om in Nederland de omslag te maken naar schone energie. Het pleidooi voor het starten van een parallel traject is in strijd met de gemaakte afspraken om sámen tot een strategie te komen voor schone energie. Het doet ook geen recht aan de inspanningen die alle partijen al maanden leveren om tot een succesvol energieakkoord te komen. De natuur- en milieuorganisaties nodigen VNO-NCW uit voor een constructieve dialoog in SER-verband nu de cruciale fase van het Energieakkoord begint.

 

Voor meer informatie:

Namens het Wereld Natuur Fonds, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties,
Ron Wit, Stichting Natuur en Milieu, 06 1740 0518 of
Joris Thijssen, Greenpeace Nederland, 06 4616 2031.

Klik hier voor het verzoek van VNO-NCW aan de ministers voor het ‘topberaad’.