Tokio, Japan-

Zeewier, vis en schelpdieren in de wateren rondom Fukushima zijn ernstig radioactief vervuild. Een aantal van de geteste zeewiersamples bevat zelfs 50 keer meer radioactief jodium dan is toegestaan door de Japanse overheid. Dat is zorgelijk, omdat zeewier veel wordt gegeten in Japan. Ook vis en schelpdieren rondom Fukushima zijn niet geschikt voor consumptie door te hoge radioactiviteit. Dit blijkt uit Greenpeace-onderzoek vanaf de Rainbow Warrior. Nauwkeurige analyses van gecertificeerde laboratoria in Frankrijk en België toonden hoge niveaus van besmetting met cesium en jodium aan in door Greenpeace genomen zeewier, vis en schelpdier monsters.

“De Japanse overheid en Tepco laten opnieuw steken vallen. De Japanse regering claimt dat de radioactieve lozingen in het zeewater afdoende worden verdund, maar onderzoekt de gevolgen van de lozingen onvoldoende”, stelt Ike Teuling. Zij was onderzoeksleider van Greenpeace aan boord van het schip en verzamelde eerder deze maand op zee monsters van zeeleven, waaronder vis, schelpen en zeewier. Teuling is nu weer terug in Nederland.

“Ons onderzoek laat zien dat radioactiviteit zich vanaf Fukushima in een groot gebied verspreidt. We maken ons zorgen over de lange termijn risico’s voor het milieu, maar ook voor vissers en mensen die de producten uit zee eten.” De overheid moet extra informatie verstrekken, vindt Greenpeace: hoe radioactiviteit zich kan verspreiden en hoe mensen zich ertegen kunnen beschermen. “Zelfs als alle lekken van radioactiviteit zouden stoppen, blijft de radioactiviteit voor langere tijd een probleem. Er is adequate bescherming nodig, en compensatie voor de vissers die hun bron van inkomsten kwijtraken.”

Meer informatie:

Marjolein Buijssen, persvoorlichter, 06 250 310 15