Amsterdam, Nederland — Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat de geplande bouw van vijf nieuwe kolencentrales in Nederland de meeste klimaatmaatregelen volledig teniet zouden doen. Als alleen al twee centrales gaan draaien wordt zoveel CO2 uitgestoten dat alle Kyoto reducties in Nederland voor niets waren. De enorme CO2-emissies van de kolencentrales zijn strijdig met de door het IPCC vandaag opnieuw vastgestelde noodzaak voor fors minder broeikasgassen. “Alle mooie klimaatinitiatieven kunnen we met de bouw van kolencentrales op onze buik schrijven.” aldus Joris den Blanken, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace.

Maatregelen om een gevaarlijke temperatuurstijging van meer dan
2°C te voorkomen zijn er genoeg, zo blijkt uit het vandaag
verschenen IPCC rapport. Door maatregelen als energiebesparing en
schone energie kan de uitstoot van broeikasgassen tot een
aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. In Nederland moet in 2020
dertig procent minder CO2 worden uitgestoten en in 2050 tachtig
procent minder om klimaatverandering in wereldwijd verband
succesvol aan te pakken.

Op basis van milieueffectrapportages van vijf kolencentrales die
stroomproducenten willen bouwen in Nederland is berekend dat de
centrales samen een jaarlijkse CO2-uitstoot hebben vergelijkbaar
met 8 miljoen personenauto’s. De totale uitstoot van de
energiesector in Nederland zou daarmee 60% stijgen. “Het is niet te
begrijpen dat miljoenen mensen spaarlampen en zuinige auto’s kopen
en dat bedrijven als Essent en Nuon ondertussen hun CO2-uitstoot
gaan vergroten.”, aldus Joris den Blanken. Slechts een klein deel
van de broeikasgassen van de kolencentrales kan worden
teruggebracht door bijstook van biomassa, terwijl de techniek om
CO2 af te vangen technisch en commercieel niet tijdig beschikbaar
is. De stroomproducenten willen investeren in kolencentrales zonder
garanties op CO2-reductie. Ook is onduidelijk wie opdraait voor de
kosten van CO2-afvang en opslag. Tegen de tijd dat CO2-afvang en
-opslag grootschalig inzetbaar is, kan duurzame CO2-vrije energie
voorzien in onze energiebehoefte.

Greenpeace komt op voor het klimaat en voert daarom de komende
tijd campagne tegen de bouw van vijf nieuwe kolencentrales in
Nederland. Veel mensen maken zich zorgen om klimaatverandering en
willen een stap vooruit naar schone energie. In het regeerakkoord
staat zelfs dat Nederland de schoonste energievoorziening van
Europa moet krijgen. Kolencentrales horen daar niet bij. De vijf
kolencentrales van Nuon, E.ON, Essent, Electrabel en RWE zouden
voor 60% méér CO2-uitstoot van de energiesector zorgen. CO2-afvang
en het bijstoken van biomassa zijn slechts beperkt mogelijk bij de
geplande centrales. Greenpeace vraagt het kabinet en de Tweede
Kamer de onverantwoorde plannen van de stroomproducenten tegen te
houden.

Other contacts:

Meer informatie:
Joris den Blanken, campagneleider klimaat en energie
06-53623818
André van der Vlugt, Greenpeace persvoorlichting
06-25031015