Het stond al in het regeerakkoord: er komen nieuwe nationale afspraken voor klimaat- en energie. En ook Greenpeace zit aan de onderhandeltafel. Klimaat-campaigner en politiekspecialist Joris Wijnhoven vertelt je hoe en wat.

Het stond al in het regeerakkoord: er moeten nieuwe nationale afspraken komen over klimaat en energie. Of dat echt lukt valt nog te bezien, maar we gaan in elk geval ons stinkende best doen om via zo’n akkoord de omslag naar schone energie flink te versnellen. Zij aan zij met onder meer Milieudefensie, Natuur & Milieu, de vakbonden en het groene bedrijfsleven vormen we een sterke stroming tegen de oude, fossiele krachten.

Voor minder gaan we niet

Er staat veel op het spel. We gaan voor niet minder dan een energierevolutie. We willen enorm veel windmolens erbij. Op land en vooral op zee. Ook zon en aardwarmte moeten ruim baan krijgen. We willen zo snel mogelijk over op elektrische auto’s. En van het gas af, natuurlijk. Wat een giga-operatie betekent in de gebouwde omgeving en de industrie, met helemaal nieuwe technieken als groene waterstof. Bovendien moeten de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Nieuw ten opzichte van het eerste klimaat & energieakkoord is dat de landbouw- en veeteelt sector mee gaat onderhandelen. Dat werd hoog tijd, want alle sectoren moeten hun aandeel leveren. Ook de landbouw moet starten met een echte transitie naar duurzaam. Daar zetten wij dus ook op in.

Niet over een nacht ijs

Is zo’n polderoverleg nu wel de beste plek om milieuresultaat te halen? Bij het besluit om mee te gaan praten, gingen we niet over een nacht ijs. Uiteindelijk denken we dat het zin heeft om aan te sluiten. Want de inzet van het kabinet is best fors. Minstens 49 procent CO2-reductie in 2030 is weliswaar nog niet genoeg om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen, maar wel behoorlijk ambitieus.
En minister Wiebes zegde de Kamer toe ook te willen kijken naar een scenario voor 55 procent, waar hij in de EU voor pleit. Bovendien komt er een Klimaatwet. Het is hem menens.

Joris Wijnhoven, campaigner klimaat & energie Greenpeace Nederland