Onderzoek: energiebedrijven steeds rijker ten koste van klimaat

Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace storten vanmorgen een enorme berg steenkool voor het hoofdkantoor van Nuon in Amsterdam. Greenpeace wil het energiebedrijf daarmee op het hart drukken te kiezen voor schone energie in plaats van kolencentrales. Nuon en andere energiebedrijven wekken in reclames de indruk dat ze kiezen voor het klimaat. De werkelijkheid is anders. Energiebedrijven plannen vuile kolencentrales en maken steeds hogere winsten ten koste van het klimaat. Hun investeringsplannen tonen aan dat ze niet werken aan een duurzame energievoorziening. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek “Powering Profits” van onderzoeksbureau SOMO.

“Nuon denkt zijn vervuiling af te kunnen kopen door bijvoorbeeld
het sponsoren van ‘Live Earth’. De grote investeringen gaan echter
naar zwart in plaats van groen”, zegt Femke Bartels van Greenpeace.
De verrijking van de bedrijven ten koste van het klimaat blijkt uit
het rapport “Powering Profits: Profits, Investments and Fuel Type
Mixes in the Dutch Power Sector” [1]. Het rapport geeft inzicht in
de vuile productie en levering van elektriciteit door Nuon, Essent,
Eneco, E.On, Electrabel en RWE. Daarnaast laat het rapport zien dat
Nuon, Essent en Eneco, die eigendom zijn van provincies en
gemeentes, jaarlijks tientallen miljoenen euro verdienen aan
vervuilende energieopwekking.

“Dit rapport laat weinig heel van het duurzame imago van de
energiebedrijven”, aldus Bartels: “Ze bezitten bedroevend weinig
schoon productievermogen.” Van de elektriciteitsproductie van Nuon
en Essent was afgelopen jaar maar 5 respectievelijk 15 procent
afkomstig uit schone energiebronnen. Ook E.ON en Electrabel
bezitten nauwelijks schone centrales in Nederland. Eneco produceert
zelf vooral duurzaam, maar levert aan zijn klanten slechts 8%
groene energie.

De investeringsplannen van de bedrijven geven weinig hoop voor
de toekomst. “De totale brandstofmix voor productie van
elektriciteit wordt op deze wijze zelfs nóg minder duurzaam dan
nu”, zegt onderzoeker Tim Steinweg van SOMO. Hoewel de
investeringen in schone energie toenemen, worden die overschaduwd
door nieuwe kolencentrales die zorgen voor een toename van
klimaatschadelijke emissies.

“Nuon is medeverantwoordelijk voor het klimaat, en heeft als
eerste een milieuvergunning voor hun kolencentrale aangevraagd”,
zegt Femke Bartels van Greenpeace: “Om te laten zien wat ze
aanrichten, brengen we de vuile kolen die ze willen gebruiken voor
het opwekken van energie vandaag naar hen terug.” Greenpeace toonde
eerder met onderzoek van het DLR-instituut (het Duitse TNO) aan,
dat een duurzame energietoekomst mogelijk is zónder kolen- en
kerncentrales. Energiebedrijven kunnen vandaag beginnen door te
investeren in warmtekrachtcentrales, windparken, en duurzame
biomassacentrales.

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan veertig landen. De
organisatie wordt in Nederland gesteund door ruim 570.000
donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering,
nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het
verdwijnen van biodiversiteit op land en zee.