Greenpeace: Essent helpt het klimaat om zeep

Den Bosch, Nederland — Greenpeace voert actie bij de aandeelhoudersvergadering van Essent in Den Bosch. De milieuorganisatie protesteert tegen de plannen van Essent om een kolencentrale te bouwen, een zeer vervuilende techniek. Zo’n centrale heeft een jaarlijkse broeikasgas-uitstoot van 5,5 miljoen ton CO2, vergelijkbaar met de uitstoot van twee miljoen auto’s. De actievoerders zijn besmeurd met kolenstof, dragen mijnwerkershelmen en sandwichborden met foto’s van de Essent-directeur en de tekst: ‘Michiel Boersma helpt het klimaat om zeep.’

Essent helpt het klimaat om zeep.

Essent wil net als fusiepartner Nuon investeren in steenkool. In
totaal willen de stroom-producenten in Nederland de komende jaren
vijf kolencentrales bouwen. De CO2-uitstoot van alle
elektriciteitscentrales in Nederland zal met 60 procent stijgen,
als alle plannen voor kolencentrales worden doorgezet. En dat
terwijl in het regeerakkoord staat dat in 2020 juist 30 procent
minder broeikasgas moet worden uitgestoten en Nederland de
schoonste energievoorziening van Europa moet krijgen.

“Nederland wil het klimaatprobleem serieus aanpakken. Maar
Michiel Boersma gooit roet in die milieu-ambities”, vindt Meike
Baretta, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace
Nederland. “Van een topman als Boersma verwacht je een strategische
visie én gevoel van verantwoordelijkheid.”

De aandeelhouders zijn in staat om Essent te laten kiezen voor
schone investeringen. De gemeentes en provincies, die de aandelen
van Essent in handen hebben, krijgen ter aanmoediging zeepjes van
Greenpeace. Greenpeace wil met de actie deze overheden erop wijzen
dat investeren in energiebesparing en schone energie met het oog op
de toekomst veelbelovend is. Veertig Limburgse gemeentes gaven al
aan dit een belangrijk argument te vinden.

Afgelopen maand maakte Greenpeace al bekend grote bezwaren te
hebben tegen de plannen van Essent. Naast de enorme CO2-uitstoot
komen veel vervuilende stoffen als NOx, SO2 en fijnstof vrij bij de
verbranding van de steenkool. De mogelijkheid van bijstoken van
biomassa in een kolencentrale is beperkt. CO2-afvangen van grote
kolencentrales en ondergronds dumpen – altijd het argument om kolen
toch acceptabel te maken – is technisch voorlopig niet haalbaar.
Bovendien zou dit proces zoveel energie kosten dat 25 tot 40
procent extra steenkoolinzet nodig is.

Greenpeace wil dat stroomproducenten investeren in
energiebesparing, off shore windparken, duurzame biomassacentrales
en warmtekrachtcentrales. Een mix van dergelijke centrales leidt
tot een schone en betaalbare energievoorziening waarbij zowel
kolencentrales als kerncentrales overbodig zijn.

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan veertig landen. De
organisatie wordt in Nederland gesteund door bijna 580.000
donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering,
nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het
verdwijnen van biodiversiteit op land en zee.