Amsterdam, Nederland —

Greenpeace zal de windmolen die zij woensdag op de Noordzee
plaatste komende nacht verwijderen. Maandagmiddag om 16.00 uur
vertrekt bergingsbedrijf Smit uit de haven van Rotterdam. Deze zal
de molen en fundatiepaal zorgvuldig verwijderen zodat Greenpeace ze
nog eens kan gebruiken. Met de verwijdering van de molen komt een
voortijdig einde aan het onderzoek dat Greenpeace mede op verzoek
van het ECN (Energie Centrum Nederland) met de molen verrichtte. De
windmolen bevat een computer en communicatiesysteem dat continu
metingen verricht aan windrichting en snelheid. Greenpeace was
bovendien van plan sterkte- en golfslagmetingen te gaan uitvoeren
aan de fundatiepaal.

Greenpeace plaatste op 25 juli jl. de eerste offshore (buiten de
twaalfmijlszone) windturbine ter wereld, precies op een geplande
boorlocatie. Daarmee protesteerde Greenpeace tegen het
overheidsbeleid: de bouw van windmolenpark op de Noordzee wordt
gefrustreerd met ellenlange procedures en de olie- en gaswinning
wordt gestimuleerd met soepele regels. Een aantal bedrijven wacht
al meer dan vier jaar op een vergunning voor een offshore
windmolenpark. De vergunning voor de gasboring op de locatie waar
Greenpeace de molen plaatste was in juni 2001 aangevraagd en binnen
een maand afgegeven. Greenpeace heeft bezwaar aangetekend tegen de
vergunning om naar gas te boren. Tegelijkertijd heeft Greenpeace
een officiële aanvraag ingediend voor een vergunning voor een
windmolenpark op en rond deze locatie.

Clyde Petroleum, het bedrijf dat de boring had gepland, spande
op donderdag een kort geding aan tegen Greenpeace. Hoewel de
vergunning voor de boring nog niet onherroepelijk was en tot 22
augustus nog beroep kan worden aangetekend, beweerde het bedrijf
tegen de rechter dat ze de locatie op stel en sprong nodig had. De
rechter honoreerde de wensen van het oliebedrijf grotendeels en
droeg Greenpeace op de molen voor maandag 30 juli 15.00 uur te
verwijderen op straffe van een dwangsom van 350.000 gulden per
etmaal. Afgelopen dagen is echter duidelijk geworden dat Clyde
helemaal niet zo&Mac226;n haast had als zij bij de rechter
voorwendde. Het bedrijf verwacht pas over enkele weken op de
locatie te gaan boren en boort inmiddels op een andere locatie.

Maandagochtend is Greenpeace met Clyde in overleg gegaan over de
windmolen. Clyde stelde voor de molen volgende week zelf te
verwijderen maar verbond daaraan de voorwaarde dat Greenpeace af
zou zien van verdere acties. Verder bood Clyde aan de metingen
voort te zetten op een boorplatform; een loos aanbod aangezien de
metingen slechts kunnen worden verricht aan een operationele
windmolen en Clyde niet van zins was de molen te laten staan.
Greenpeace is daarom niet ingegaan op het ‘aanbod’.

Greenpeace zet haar strijd voor offshore windenergie voort. Via
de procedures die nu in gang zijn gezet uit zij ook haar bezwaren
tegen nieuwe gasboringen op de Noordzee. Bovendien heeft Greenpeace
de windmolen nog…