Cramer laat klimaatambities varen voor kolencentrales

Nederland — Greenpeace is zeer teleurgesteld dat minister Cramer van VROM geen vinger uitsteekt om de bouw van nieuwe kolencentrales te voorkomen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister ervan overtuigd te zijn dat kolencentrales niet te combineren zijn met de klimaatambities van het kabinet. Toch laat ze weten de kolencentrales niet tegen te zullen houden. “Als de minister vindt dat kolencentrales niet te combineren zijn met de ambities op milieubeleid moet ze de plannen ervoor stoppen”, zegt Joris den Blanken, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace Nederland.

Terwijl het kabinet bij aantreden bekend maakte dat Nederland
tot de besten van Europa moet gaan behoren wat betreft zuinigheid
en duurzaamheid, stelt de minister nu dat het ‘geen zin’ heeft om
de Nederlandse energievoorziening anders in te richten dan andere
landen. Den Blanken: “Natuurlijk heeft het zin dat Nederland zijn
verantwoordelijkheid neemt. Het lijkt er echter op dat de minister
daar geen zin in heeft. Dat is iets anders.”

De minister laat weten niets te doen tegen kolencentrales omdat
ze vertrouwt op de werking van CO2-emissiehandel. Die handel heeft
zich echter nog lang niet bewezen: de prijs van CO2 is veel te laag
om invloed te hebben op investeringsbeslissingen van bedrijven. Het
kabinet heeft beloofd voorop te willen lopen bij
klimaatbescherming, nu wordt ineens genoegen genomen met de
Europese emissiehandel, de grijze middenmoot van beperking van
CO2-uitstoot. De prijsontwikkeling van emissierechten op lange
termijn geeft nog geen enkele houvast voor bedrijven en daarmee
blijft de komst van kolencentrales mogelijk.

Het vertrouwen dat de minister op lange termijn heeft in
CO2-afvang is onbegrijpelijk. De minister laat in de brief weten te
verwachten dat CO2-afvang in Europese regelgeving wordt vastgelegd:
dit zou betekenen dat tot 2017 alle kolencentrales volop CO2 kunnen
uitstoten. Maar ook daarna bestaat kans dat de uitstoot doorgaat.
De technologie voor CO2-afvang is uiterst kostbaar. Er is grote
twijfel aan de technische en commerciële toepassing ervan op grote
schaal. “Het risico is dat als kolencentrales nu worden toegelaten,
en de afvang van CO2 mislukt, we straks opgescheept zitten met een
roetzwart feit: vijf kolencentrales die decennia lang blijven
vervuilen. De enige zekere en betaalbare optie is energiebesparing
en duurzame energie”, zegt den Blanken.

Greenpeace wijst erop dat Cramer de kolencentrales eenvoudig kan
tegenhouden door het instellen van een interimwet voor nieuwe
elektriciteitscentrales. Door de uitstoot van een kolencentrale
boven het niveau van een efficiënte gascentrale wettelijk
onmogelijk te maken of flink te belasten wordt de bouw van
kolencentrales onhaalbaar. Minister Cramer was nog geen maand
geleden vol lof over dit voorstel van milieuorganisaties en de
vakbonden uit het beleidspakket Green4Sure. Greenpeace wil dat
Cramer kiest voor energiebesparing, duurzame energie en
warmtekrachtcentrales op aardgas. Daarmee kan Nederland op een
klimaatvriendelijke manier van stroom worden voorzien.

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan veertig landen. De
organisatie wordt in Nederland gesteund door ruim 570.000
donateurs. Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering,
nucleaire energie, giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het
verdwijnen van biodiversiteit op land en zee.