Nederland — Dertig actievoerders van Greenpeace bezetten sinds half acht vanavond de bouwplaats van Essent in de Eemshaven. Essent bouwt hier de grootste en meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Elf ervaren klimmers installeren boven in drie hoge kranen een klimmerskamp. Beelden vanaf hun helmcamera’s zijn live te zien via www.greenpeace.nl. Al meer dan 50.000 mensen riepen Essent op om af te zien van de bouw van deze kolencentrale en te investeren in schone vormen van energieproductie.

Essent bouwt hier, aan de rand van de Waddenzee, de grootste en
meest vervuilende kolencentrale van Nederland. Ook energiebedrijf
Nuon heeft plannen voor de bouw van een kolencentrale in de
Eemshaven. Agnes de Rooij, campagneleider klimaat en energie:
“Terwijl er op dit moment in Cancún gezocht wordt naar een
oplossing voor gevaarlijke klimaatverandering, blijven deze
energiegiganten investeren in ouderwetse en vervuilende
kolencentrales. Als deze plannen doorgaan neemt de CO2-uitstoot van
de energiesector in Nederland met een kwart toe.”

De actievoerders beklimmen op dit moment drie hijskranen op de
bouwplaats. Elf ervaren klimmers zullen op een hoogte van 100 meter
spandoeken ophangen. Ze hebben genoeg voorraden bij zich om de
bezetting lange tijd vol te houden. De Rooij: “Met deze actie
vragen we Essent te luisteren naar de bezwaren van hun klanten en
te stoppen met dit onverantwoorde plan. Het is nog niet te laat om
het tij te keren: Essent kan alsnog besluiten de bouw van de
kolencentrales te stoppen en de verantwoordelijkheid te nemen in de
noodzakelijke omslag naar schone energie.”

VVPR info:

Marjolein Buijssen, persvoorlichting Greenpeace, 06-25031015
Agnes de Rooij, campagneleider klimaat en energie Greenpeace, 06-52062976