André Rouvoet daagt lijsttrekkers uit tot debat over het klimaatprobleem

Den Haag, Nederland — ChristenUnie lijsttrekker André Rouvoet en Greenpeace draaien vandaag samen spaarlampen in bij café’s en restaurants op ’t Plein voor de Tweede Kamer. Greenpeace lanceert daarmee haar politieke barometer waarin de energieplannen van de politieke partijen op een rij worden gezet. De ChristenUnie heeft de beste plannen voor de bescherming van het klimaat, zo blijkt uit de barometer. André Rouvoet, vandaag eventjes Greenpeace-actievoerder, is blij met de eerste plek. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de andere lijsttrekkers uit de dagen voor een debat over goed rentmeesterschap en de overschakeling naar schone energie. “Het klimaatprobleem is voor Nederland te urgent om in de verkiezingscampagne onbesproken te laten”, aldus Rouvoet.

Andre Rouvoet van de ChristenUnie draait een spaarlamp in.

Greenpeace heeft bij het samenstellen van haar politieke
barometer gekeken naar de plannen van de partijen om het klimaat te
beschermen. ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP ontlopen elkaar
niet veel en hebben allen ambitieuze plannen om een doorbraak voor
schone energie te realiseren. De ChristenUnie gaat daarin het verst
en wil een reductie van het belangrijkste broeikasgas, CO2, van 40%
tot 60% in 2030. De vier partijen zijn tegen kernenergie. De
Christenunie is echter de enige die investeringen in vervuilende
tussenoplossingen zoals kolencentrales uitsluit.

 “Voor goed rentmeesterschap moet je blijkbaar bij de
ChristenUnie zijn, niet bij Balkenende”, zegt Joris Thijssen,
campagneleider bij Greenpeace. “Balkenende vindt het acceptabel
latere generaties met kernafval op te zadelen en doet te weinig aan
klimaatbescherming. De ChristenUnie wil onze kinderen een schone en
veilige energievoorziening nalaten”.

De Christenunie is blij met de eerste plek op de barometer van
Greenpeace. Het Britse ‘Stern’-rapport dat afgelopen maandag
uitkwam, laat zien dat er niet alleen milieuredenen zijn om het
klimaat te beschermen, maar ook economische. Elke euro die nu wordt
gestoken in een efficiënte en schone energiehuishouding bespaart
later vijf euro die nodig zou zijn om de gevolgen van
klimaatverandering op te vangen.

“Balkenende sprak onlangs in zijn brief met Tony Blair aan de
Europese top in Finland mooie woorden over de ernst van het
klimaatprobleem en de mogelijkheden van duurzame energie”, zegt
André Rouvoet. “Maar de kabinetten Balkenende hebben wel de
duurzame energiesubsidies om zeep geholpen. Balkenende heeft weinig
gedaan aan goed rentmeesterschap. De Christenunie wil dat anders
doen. We willen zorgen dat Nederland slimmer omgaat met energie en
dat stabiel en ambitieus beleid gevoerd wordt voor een duurzame
energietoekomst.” aldus Rouvoet.

Website met de Greenpeace energiebarometer: www.greenpeace.nl/denkvooruit

Greenpeace en Andre Rouvoet beginnen precies om 12.00 uur met
het vervangen van gloeilampen door spaarlampen bij de ingang van de
Tweede Kamer aan ’t Plein in Den Haag.