Deal tussen Nuon en provincie Groningen voor CO-afvang klimaatbedreigend

Groningen, Nederland — In een heuse groentekraam verkopen marktkooplui van Greenpeace vandaag échte schone kolen bij het provinciehuis in Groningen. Nuon tekent hier met de provincie Groningen een intentieverklaring voor het afvangen van CO2 van de geplande enorme kolencentrale in de Eemshaven. Greenpeace vindt de deal tussen Nuon en de provincie Groningen onaanvaardbaar in een tijd dat iedereen zich zorgen maakt over klimaatverandering.

“Nuon houdt de Groningers voor de gek. CO2-afvang is een
illusie, die techniek is nog helemaal niet bewezen. De prijs die
alle Groningers gaan betalen voor de afvang is hoog, want
CO2-afvang is duur. Het kabinet heeft nu al 80 miljoen Euro
belastinggeld gereseveerd voor meer onderzoek naar deze
twijfelachtige techniek. Bovendien wil Nuon maar de helft van de
CO2, die uit de Magnumcentrale komt, afvangen. De rest verdwijnt
gewoon in de atmosfeer, met alle klimaatgevolgen vandien”, zegt
Meike Baretta, woordvoerder van Greenpeace en vandaag voor even
marktkoopvrouw, voor het Groningse provinciehuis.

De CO2-afvang is onderdeel van de plannen van Nuon om een
Magnum-kolencentrale te bouwen in de Eemshaven. Nuon noemt die
centrale schoon maar uit de milieueffectrapportage blijkt dat de
centrale een zeer hoge CO2- uitstoot heeft: meer dan 6 miljoen ton
per jaar. Dat is vergelijkbaar met de vervuiling van 2 miljoen
personenauto’s. Nuon noemt geen datum waarop de afvang van de helft
van die CO2-uitstoot moet zijn gerealiseerd. Op korte termijn kan
hooguit een paar procent van de CO2 uit de rook worden
gefilterd.

Er zijn nog meer argumenten tegen deze schijnoplossing.
CO2-afvang kost veel energie. Eenderde van de steenkool die wordt
verstookt is nodig om de energie te leveren voor de CO2-dumping. Op
lange termijn zou tegen torenhoge kosten een gedeelte van de
broeikasgassenuitstoot terug te dringen zijn mits de techniek echt
gaat werken. “De plannen van Nuon voor een kolencentrale en de
dumping van CO2 zijn een ramp voor het klimaat. Het heeft niks met
schoon te maken.” aldus Baretta, “voor het klimaat én voor de
Groningers moeten de plannen van Nuon van tafel. Daarom is het
beter échte schone kolen te verkopen in plaats van de vieze kolen
van Nuon.”