Extreme weersomstandigheden door menselijk handelen

Amsterdam, Nederland — Greenpeace roept Nederland op zijn verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering: overstappen op groene stroom. De huidige overstromingen in Europa eisen veel slachtoffers en richten voor miljarden euro’s schade aan. Met een massale overstap naar groene stroom kunnen consumenten een krachtig signaal afgeven aan bedrijven en het Nederlandse kabinet. Energiebedrijven moeten haast maken met het investeren in groene stroom zoals zon- en windenergie en het Nederlandse kabinet moet groene stroom versneld stimuleren en de voorgenomen bezuinigingen op duurzame energie schrappen.

Op zestig stations in Nederland hangen posters met de tekst Choose Positive Energy! Reject Negative Energy!

Greenpeace roept Nederland op zijn verantwoordelijkheid te nemen
en een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de gevolgen van
klimaatverandering: overstappen op groene stroom. De huidige
overstromingen in Europa eisen veel slachtoffers en richten voor
miljarden euro’s schade aan. Met een massale overstap naar groene
stroom kunnen consumenten een krachtig signaal afgeven aan
bedrijven en het Nederlandse kabinet. Energiebedrijven moeten haast
maken met het investeren in groene stroom zoals zon- en windenergie
en het Nederlandse kabinet moet groene stroom versneld stimuleren
en de voorgenomen bezuinigingen op duurzame energie schrappen.

Greenpeace voert momenteel een billboard-campagne waarin
Nederland wordt opgeroepen te kiezen voor groene energie. Op zestig
stations in Nederland hangen posters met de tekst Choose Positive
Energy! Reject Negative Energy! De beste manier om
klimaatverandering tegen te gaan is kiezen voor zon-en windenergie
in plaats van het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen,
olie en gas. Kernenergie is geen oplossing voor klimaatverandering
omdat er geen oplossing is voor het kernafval dat nog tienduizenden
jaren radio-actief blijft.

Het wordt prangend duidelijk dat we de uitstoot van CO2,
veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals
kolen, olie en gas, moeten verminderen. Niet alleen de extreme
weersomstandigheden in Europa illustreren de gevolgen van
klimaatverandering. Ook elders heeft klimaatverandering extreme
gevolgen. Zo worden de eilanden in de Stille Zuidzee bedreigd door
het stijgende zeeniveau, wordt Afrika steeds vaker getroffen door
extreme droogte en komen drinkwatervoorzieningen onder druk te
staan door het afsmelten van gletsjers. Investeren in het tegengaan
van klimaatverandering is noodzaak, geen luxe.

Afgelopen winter ontsnapte Nederland nog ternauwernood aan
overstromingen, maar ook wij kunnen te maken krijgen met extreme
weersomstandigheden. Op 26 augustus start de wereldwijde top in
Johannesburg over milieu en armoede. Minister president Balkenende
en staatssecretaris voor milieu Van Geel zullen daar moeten kiezen
voor groene energie in plaats van te blijven investeren in
vervuilende en gevaarljke energiebronnen.

Greenpeace roept de consumenten op een bijdrage te leveren aan
de oplossing voor klimaatverandering. Met een massale overstap op
groene stroom wordt het kabinet gedwongen te kiezen voor een
duurzaam energiebeleid. Zon- en windenergie zijn overal ter wereld
in overvloed aanwezig. Zo kunnen we het weer ook vóór ons laten
werken.